Strand Wijk aan Zee

Horizontale tabs

Beschrijving

Het strand van Wijk aan Zee in de gemeente Beverwijk is 1,2 km lang. Vaak wordt ook een gedeelte van de stranden van Heemskerk en Velsen Noord “strand Wijk aan Zee” genoemd, in totaal ongeveer 4 km lang. Op het strand binnen de gemeente Beverwijk staan 9 paviljoens en ongeveer 315 strandhuisjes. De strandhuisjes van de stranden van Heemskerk en Velsen Noord erbij, “het strand Wijk aan Zee”, meegeteld, zijn dit er ongeveer 600.

Strandhuisjes

De gemeente verhuurt of verkoopt geen strandhuisjes. Wel worden gedeelten van het strand door de gemeente aan exploitanten verhuurd voor de exploitatie van strandhuisjes of een paviljoen.

Er is veel belangstelling voor een huisje op het strand. U kunt een strandhuisje te kopen maar geen vaste standplaats of grond. Die standplaats huurt u meestal voor een bepaalde periode. De huurprijs is afhankelijk van het aantal diensten dat wordt geleverd, de plek en de grootte van het huisje. In die huur kunnen ook andere zaken zitten zoals de winterstalling, transport en op- en afbouw. Iedere exploitant heeft haar eigen voorwaarden voor wat betreft het gebruik van het strand, de levering van flessengas, water en elektriciteit en soms ook voor wat betreft de toekomstige verkoop van de strandhuisjes.

Overnachten

Alleen in die strandhuisjes die door de gemeente worden geaccepteerd als recreatief nachtverblijf, mag in de maanden juni, juli en augustus overnacht worden, mits de benodigde voorzieningen zijn getroffen. De belangrijkste voorwaarde is de brandveiligheid. Strandhuisjes zijn meestal van hout en/of kunststof en staan dicht op elkaar. Meestal staat er wind op het strand en dan kan een brand zich zeer snel uitbreiden. Het strand is bovendien lastig terrein voor de brandweer. Vroegtijdige signalering van brand, zelfredzaamheid en middelen om een beginnende brand te bestrijden zijn daarom van groot belang. Alle maatregelen zijn erop gericht om de veiligheid van personen en hulpdiensten te waarborgen. Speciale aandacht wordt besteed aan de gasinstallaties en -flessen.

De nieuwe Wet- en regelgeving in Nederland vereist dat voor ieder bouwwerk een omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) is afgegeven. Om te voorkomen dat iedere strandhuisjeseigenaar een complexe vergunning moet aanvragen is een vereenvoudigde vergunningaanvraag ontwikkeld. De strandexploitanten regelen deze vergunningaanvraag bij de gemeente.

Winterstalling en transport

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de winterstalling van strandhuisjes. In principe is iedere huisjeseigenaar dat zelf. In de meeste gevallen zijn er afspraken gemaakt met de exploitant over zowel de winterstalling als het transport. Huisjes die voor- of na het seizoen langer dan 3 dagen aan de openbare weg staan, worden op kosten van de eigenaar weggesleept. De exploitanten en transporteurs regelen de benodigde ontheffingen voor het transport over de weg naar de winterstalling. Voor de grotere (en bredere) huisjes moet het transport over de weg onder speciale begeleiding plaatsvinden. Op sommige wegen is transport zelfs niet toegestaan.

Riolering

Vroeger werd het afvalwater van de enkele huisjes die een waterleiding hadden, geloosd in de bodem. Dit is echter in strijd met de wet. Ieder strandhuisje met een wateraansluiting moet zijn aangesloten op de riolering. De riolering op het strand is, vanaf de centrale opvangput onderaan de strandopgangen, de verantwoordelijkheid van de strandexploitanten.

Een riolering aanleggen op het strand is een lastige klus omdat gebruik moet worden gemaakt van flexibele leidingen en het afvalwater moet worden verpompt. Daarnaast moet het strand na de zomer geheel ontruimd worden en moeten alle aansluitingen worden afgedicht om in het voorjaar weer te worden opgegraven. Het strand is een dynamische omgeving waar de zee, wind en zand vrij spel hebben. Voor onderhoudswerkzaamheden worden vaak zware machines gebruikt. Kabels en leidingen op het strand zijn daardoor gevoelig voor mankementen. De kosten voor de aanleg en het onderhoud van kabels en leidingen en de aansluitingen op de strandhuisjes zijn voor rekening van de strandexploitanten. Deze kosten worden meestal in de huur doorberekend aan de eigenaren van de strandhuisjes. De exploitanten moeten ervoor zorgen dat er voldoende sanitaire voorzieningen op het strand aanwezig zijn en dat deze goed worden onderhouden. Als er geslapen wordt in strandhuisjes die geen eigen voorzieningen en rioolaansluiting hebben, is de exploitant verplicht in de nabije omgeving sanitaire voorzieningen aan te leggen die ook ’s nachts door de bewoners te gebruiken zijn.

Familiestrand en activiteiten/sporten

Het strand is opgedeeld in twee zones. Het familiestrand loopt vanaf paviljoen de Sunseabar tot aan de gemeentegrens met Heemskerk bij paviljoen Noorderbad. Hier mogen tijdens het strandseizoen geen activiteiten worden beoefend zoals kitesurfen, vliegeren met twee of meer lijnen, blokarten, parasailen, enz.

Vanaf de Sunseabar tot aan de gemeentegrens met Velsen mogen deze activiteiten wel plaatsvinden als dat tenminste op een veilige manier gebeurt. In een duidelijk afgebakend vak mag men blokarten of vliegeren, (kite)surfen en varen met motor- en zeilvaartuigen mits deze vaartuigen 300m uit de laagwaterlijn blijven. Er zijn twee stroken waarbinnen vaartuigen mogen worden gestald en aan- en afvaren. Ongeacht de zone waarbinnen een bepaalde activiteit plaatsvindt, kan bij gevaar, hinder of overlast de handhaver optreden.

Honden en paarden op het strand

Honden en paarden zijn in de periode 1 mei tot 1 oktober tussen 9.00 uur en 19.00 uur (strandseizoen) niet toegestaan op het strand. Buiten die periode geldt een aanlijn- en opruimplicht voor uitwerpselen. Voor de eigenaren van strandhuisjes wordt gedoogd dat zij hun hond mee naar hun strandhuisje nemen mits deze aangelijnd en binnen de directe omgeving van het strandhuisje verblijft. De directe omgeving is ter beoordeling van de handhaver, maar in ieder geval niet verder dan het looppad voorlangs de strandhuisjes. Voor bezoekers met honden aan strandpaviljoens geldt dezelfde regel. Het duingebied achter de afrastering in de duinvoet is voor zowel personen als honden verboden gebied.

Handhaving

Er wordt actief gehandhaafd op naleving van alle regels die op het strand gelden. Hieronder vallen de zaken die betrekking hebben op bouwen, brandveiligheid en milieu maar ook de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV op een externe website) en andere verordeningen die specifiek op het strand betrekking hebben. Zo is het rijden met een motorvoertuig op het strand verboden. Ook de eigenaren van strandhuisjes mogen niet meer met een voertuig het strand op. Ook niet bij het halen en brengen van de strandhuisjes. De strandexploitanten zijn het aanspreekpunt voor het transport van gereedschappen, huisraad en materialen.

Bezoek

Adres

Wijk aan Zee

Tags

Reageren