Carlijn Kingma – Het waterwerk van ons geld | Rijksmuseum Twenthe

Carlijn Kingma – Het waterwerk van ons geld | Rijksmuseum Twenthe

Hoe zit ons geldstelsel in elkaar? Wie hebben er invloed op? En werkt ons financieel systeem wel voor iedereen? Deze vragen staan centraal in het nieuwste project van kunstenaar en cartograaf Carlijn Kingma.

Carlijn Kingma (1991) is cartograaf van de maatschappij. Ze tekent ontzagwekkende kaarten die zijn opgebouwd uit architectonische elementen en structuren, waarin ze de systemen van onze samenleving analyseert en nieuwe vergezichten schetst voor de toekomst. In 2020 vond in Rijksmuseum Twenthe haar eerste museale solotentoonstelling Architectuur van het onzichtbare plaats, die vanwege de lockdown voortijdig moest sluiten. Met de aankomende tentoonstelling Het waterwerk van ons geld is het sublieme werk van Kingma alsnog te zien in RMT.  

Landschap van onzichtbare geldstromen

Voor haar nieuwste project richt Kingma zich op de wereld van het geld. De inrichting van het geldstelsel heeft grote invloed op onze economie, de verdeling van rijkdom en de manier waarop we met elkaar samenleven, maar er zijn maar weinig mensen die werkelijk begrijpen hoe het geldstelsel werkt. Met haar laatste tekening Het waterwerk van ons geld en de gelijknamige tentoonstelling brengt Kingma dit systeem in kaart om het voor een breed publiek toegankelijk te maken. Met behulp van de metafoor ‘geld als water’ brengt ze de wereld van het grote geld tot leven. Ze loodst de kijker door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten: een ontdekkingsreis naar de rol van geld in onze samenleving. 

Samenwerking

Kingma werkt hierin samen met Martijn Jeroen van der Linden en Thomas Bollen. Van der Linden is lector New Finance aan de Haagse Hogeschool en onderzoekt sinds de crisis van 2008 de digitale toekomst van het geldstelsel. Bollen is financieel econoom en onderzoeksjournalist bij het platform Follow the Money.  

Door mensen bedacht

Op basis van hun onderzoek concluderen Kingma, Van der Linden en Bollen dat het huidige financieel systeem de maatschappelijke ongelijkheid vergroot tot extreme proporties. Pensioenen en salarissen blijven stelselmatig achter bij bedrijfswinsten. Een handjevol miljardairs bezit inmiddels meer dan de helft van de wereldbevolking tezamen. ‘Zo werkt het nu eenmaal’, wordt er vaak gezegd, alsof het financieel systeem een natuurverschijnsel is. Maar het is een systeem dat door mensen is bedacht en gebouwd, dus we kunnen het ook anders inrichten, aldus Kingma. Juist daarom is het van belang om beter te begrijpen hoe de financiële wereld functioneert, zodat niet alleen experts maar ook burgers mee kunnen praten over de inrichting ervan.  

Rol van de kunstenaar

Naast werk van Kingma zelf worden in de tentoonstelling ook historische prenten getoond uit de collecties van Rijksmuseum Twenthe en andere musea. Hiermee wil Kingma laten zien hoe in het verleden kunstenaars hebben bijgedragen aan het publieke debat over het geldstel. Zo toont de 16de-eeuwse graficus Jost Amman in zijn cartografie van het geldstelsel het bankwezen als het resultaat van afspraken en ideologie en een bovenal als een vertrouwenskwestie. Kingma vindt dat er ook in de huidige tijd een belangrijke taak voor kunstenaars is weggelegd om een nieuwe, aansprekende toekomst te verbeelden. Tijdens de tentoonstelling in Rijksmuseum Twenthe zal ze in gesprek gaan met het publiek om input te verzamelen voor verbeeldingen van alternatieve financiële systemen.  

Afbeeldingen

1) Carlijn Kingma, Het weefsel der mensheid, 2019-2020, Collectie Rijksmuseum Twenthe, 2) Jost Amman, Allegorie van de handel, 1585, houtsnede, Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Antwerpen - UNESCO Werelderfgoed 

https://www.rijksmuseumtwenthe.nl/

Datum:
16 oktober 2022 / 29 januari 2023
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0