Dierenmummies doorgelicht | Allard Pierson

Dierenmummies doorgelicht | Allard Pierson

Dierenmummies vertellen ons veel over het leven in het Oude Egypte. Er zijn verschillende redenen waarom ze dieren mummificeerden. In Dierenmummies doorgelicht kun je de 13  dierenmummies bekijken, samen met wat tot nu toe is onderzocht.

Bewaren voor de eeuwigheid

Aan de mummies zelf is veel af te lezen: hoe ze hebben geleefd, hoe het mummificatieproces eruitzag en wat er na hun bijzetting met de mummies is gebeurd bijvoorbeeld. In musea is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar dierenmummies. Daardoor weten we beter hoe de Egyptenaren omgingen met hun omgeving en ook over hun religieuze beleving. Daarnaast geven de mummies ook een kijkje in wat voor technieken de Egyptenaren gebruikten om lichamen te bewaren voor de eeuwigheid.

Dieren- en voedselmummies

De oude Egyptenaren mummificeerden dieren om verschillende redenen. Zo kon in een individueel dier een god ‘aanwezig’ zijn. Deze dieren werden dan goed verzorgd, vereerd en na hun dood als koningen begraven. Er waren ook de voedselmummies. Dit zijn - delen van - dieren die werden gemummificeerd en als voedsel meegegeven in het graf. Zo was de dode ook in het hiernamaals symbolisch van eten voorzien.

Huisdieren en geschenkmummies

Net als de mens van nu raakten de oude Egyptenaren gehecht aan hun huisdieren en lieten hen na mummificatie bij zich in het graf begraven. Als grootste groep had je de votiefmummies, geschenkmummies. Dierenmummies werden aan een god aangeboden als verering of in de hoop op een wederdienst. De dieren voor deze mummies werden in en om de tempel gehouden, gedood, gemummificeerd en vervolgens door gelovigen gekocht die ze schonken aan de god. 

https://www.museum.nl/nl/allard-pierson/

Datum:
11 december 2021 / 9 januari 2022
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0