Film Escher tentoonstelling VERWONDERING

Graag laat ik mijn filmreportage zien over de nieuwe tentoonstelling VERWONDERING in Museum Escher in het Paleis. Klik hier: http://youtu.be/FeEA82MLDjU  Mijn films over Den Haag publiceer ik op Haagse Dingen en nu ook op If Then is Now.

Laat me wat meer vertellen over Haagse Dingen. Stichting Haagse Dingen is een lokale Haagse omroep met nieuws en reportages uit Den Haag. Zij brengt een gevarieerd programma-aanbod voor en door de bewoners van de stad Den Haag.

Lokale informatie, cultuur en educatie

Reportages worden gemaakt van activiteiten die georganiseerd worden op het gebied van festiviteiten, welzijn, informatie op stads- en buurtniveau zowel maatschappelijk als sociaal en cultureel. De activiteiten worden aangeboden door de gemeente Den Haag en door welzijnsorganisaties. Daarnaast worden ook meegenomen activiteiten die georganiseerd worden voor en door de bewoners zelf.

Haagse Dingen besteedt speciale aandacht aan de Haagse bewoners, vooral als zij bijzondere passies of hobby’s hebben die zij graag met anderen willen delen. Lokale informatie, cultuur en educatie, daarmee kun je het interessegebied van Haags Dingen samenvatten.

Na twee en een half jaar heeft Haagse Dingen in 2013 een eigen locatie verworven aan de Haverkamp 250, 2592 BM Den Haag. De uitzendingen van Haagse Dingen zijn te zien op de lokale Haagse televisiezender “Den Haag TV” van Stadsomroep Den Haag, en ook op de website www.haagsedingen.nl, op Youtube en Facebook. Om de veranderingen in de organisatie en de externe gerichtheid te verbeteren is in 2013 de Stichting Haagse Dingen opgericht.

Stadsomroep Den Haag

Den Haag TV is een podium voor uitzendingen van stadstelevisiejournaals. De programma’s van Haagse Dingen worden elke week uitgezonden op kanaal 45 van Ziggo en kanaal 40 digitaal. Er is elke week een nieuwe uitzending te zien op een vaste avond. De afleveringen worden in carrousel uitgezonden, m.a.w. elke avond wordt de aflevering nog zeven maal herhaald.

De Stichting Haagse Dingen is opgericht en notarieel vastgelegd op 9 december 2013. Het algemeen bestuur bestaat uit: de heer D.L. Simonis, voorzitter, mevrouw C.M. Dijkstra-Meyers, secretaris en de heer D.R. Wijmer, penningmeester.

Visie 2014 – 2019

2014 betekent om verschillende redenen een keerpunt voor Haagse Dingen en de start van een beleid dat gebaseerd is op een visie die zich kenmerkt door maximale interactie met de Haagse gemeenschap. De programma’s van Haagse Dingen informeren over het nieuws en de actualiteiten binnen de gemeentegrenzen.  

Daarnaast geeft Haagse Dingen aan Hagenaars de gelegenheid om bekendheid te geven aan activiteiten, die zij organiseren in Den Haag. Hagenaars kunnen zelf onderwerpen aandragen die zij graag gefilmd zouden willen zien.

Alle onderwerpen worden besproken in de redactievergaderingen van Haagse Dingen. De redactie bestaat momenteel uit zes personen, die zelf ook onderwerpen kunnen filmen en interviewen.

Toekomstplannen

Stichting Haagse Dingen maakt reportages in de hele stad Den Haag. Den Haag bestaat uit acht stadsdelen en kent inmiddels ook een aantal stadsdeeltelevisiejournaals. In de stadsdelen Laak (Cineac centrum), Schilderswijk (WijkTV), Escamp (Escampjournaal), Scheveningen en Segbroek (Segbroek-TV) zijn er aparte stadsdeeljournaals actief.

De Stichting Haagse Dingen is gevestigd aan de Haverkamp in het stadsdeel Haagse Hout. De Stichting Haagse Dingen is momenteel bezig met het opzetten van een eigen journaal voor dit stadsdeel. Hiertoe zijn al de eerste contacten gelegd met de gemeente Den Haag en de stadsdeeldirecteur Haagse Hout.

Vrijwilligers

Bij Haagse Dingen zijn zeven vrijwilligers werkzaam. In principe zijn de activiteiten van alle medewerkers gerelateerd aan de televisie-uitzendingen. Dat betekent dat ze werkzaam zijn als cameraman/-vrouw, interviewer of redactielid voor de televisieprogramma’s. Haagse Dingen is actief in het werven van nieuwe vrijwilligers omdat de televisiejournaals worden gemaakt voor en door de bewoners zelf.

Vrijwilligers bij de Stichting Haagse Dingen worden niet betaald. Wel zullen ze door de kennis, vaardigheden en de ervaring die zij opdoen hun positie op de reguliere arbeidsmarkt vergroeten. Dat betreft het goed leren communiceren, de camera- en interviewtechnieken, het monteren en de redactionele vaardigheden.

Points of interest:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1