Kasper Bosmans’ Wolf Corridor | Museum De Pont

Kasper Bosmans’ Wolf Corridor | Museum De Pont

Kasper Bosmans (Lommel, BE 1990) ontwierp speciaal voor de centrale ruimte en de wolhokken van De Pont het project Wolf Corridor. De installatie bestaat onder meer uit zandsculpturen, beelden, muurschilderingen, bronsreliëfs en schilderijen.

De titel verwijst naar Bosmans belangstelling voor grensgebieden. Een 'corridor' is een ecologische verbindingszone die leefgemeenschappen met elkaar in contact brengt waardoor een vrije uitwisseling van individuen en genen mogelijk is. Bosmans verbindt deze notie met de regio van de Kempen, waar hij zelf geboren is: een zandstreek ten zuiden van Tilburg die ooit behoorde tot het Groothertogdom Brabant.

De Kempen

De Kempen worden van oudsher gekenmerkt door illegaliteit en een volstrekt eigen mores. Zo staat het grensgebied niet alleen bekend om de schapenteelt, maar sinds de middeleeuwen ook als rovershol en als streek waar achter de pittoreske gevels van boerderijen allerlei activiteiten plaatsvinden die het daglicht niet kunnen verdragen, zoals smokkel van boter en drugs.

In zijn onderzoek naar de Kempen kijkt Bosmans met een caleidoscopische blik om zich heen. Zo valt zijn oog op de 'herdgang' – een driehoekig plein dat een rol speelde bij de middeleeuwse schapenhouderij – en verdiept hij zich in de archeologische vondst van de eerste druppel brons in een Tilburgse smeltkroes. Ook bestudeerde hij de lokale huishoudtradities. Het oude gebruik waarbij vrouwen de vloer schrobben met zand dat ze eerst in decoratieve patronen uitstrooien, zette Bosmans bijvoorbeeld aan tot het maken van zandsculpturen.

Heiligenverhalen en caféroddels

Bosmans raadpleegt zowel historische archieven als het internet, en verdiept zich net zo makkelijk in heiligenverhalen als caféroddels. Juist door onbekende wegen te bewandelen laat hij zien dat er een voortdurende wisselwerking bestaat tussen heden en verleden. En dat een nieuw perspectief op de geschiedenis je ook anders laat kijken naar de cultuur en de sociaal-politieke ontwikkelingen om je heen. Maar Bosmans schept met zijn werk ook een eigen wereld, waarin hij zichzelf thuis voelt. Een wereld die nu eens niet is gevormd door de hetero-normatieve blik, maar eerder vanuit de gedachte aan een queer-space, een plek die ook voor de LHBTQ+ gemeenschap vertrouwd is.

Associaties

Bosmans is een meester in het leggen van associatieve verbanden tussen zeer uiteenlopende onderwerpen. Hij legt deze neer in kleine, embleemachtige schilderijen ('legenda's') die dienen als uitleg voor zijn ruimtelijke installaties. Samen vormen ze een nieuwe, visuele 'geschiedschrijving'. Een die minder eenduidig is en open staat voor interpretatie. Soms wordt zo een tipje van de sluier opgelicht, maar de vraag is of we álles moeten willen duiden. Bosmans werk lijkt vooral een opdracht aan de toeschouwer om er zijn eigen verhaal van te maken, zodat er telkens nieuwe interpretaties en persoonlijke perspectieven kunnen ontstaan.

https://depont.nl/

Datum:
6 juni 2021 / 5 september 2021
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0