Schilderachtig Loosduinen - Loosduins Museum

Schilderachtig Loosduinen - Loosduins Museum

Op Zaterdag 30 september is in het Loosduins Museum de uitbundige tentoonstelling “Schilderachtig Loosduinen” door Pjer Wijsman, voorzitter van het Loosduins Museum geopend. Op een mooie creatieve manier is deze tentoonstelling ingevuld. Met kunstwerken van toen en van een aantal huidige kunstenaars.

Ook was er een toespraak van Maarten van der Schaft, hij stond stil bij de schilders geschiedenis in en rondom Loosduinen. Hoeveel bekende schilders Loosduinen als onderwerp hebben gebruikt voor hun schilderijen.   

Maarten van der Schaft is de coördinator van het in 2010 verschenen boek “Schilders van het Westland, van 1500 tot heden”. Aanleiding van de tentoonstelling is het door Carl Doeke Eisma geschreven artikel in “Haagse Tijden” van 10 januari 2023 over de Loosduinse schilderskolonie. Na zijn dood schonk de weduwe van Han Krug een aantal aquarellen met veelal Loosduinse onderwerpen aan het museum.

In aanvulling op de tentoonstelling tonen deelnemers van de Kunstkamer eigen werk rondom de annexatie van Loosduinen of gerelateerd aan Loosduinen als inspiratie of onderwerp, net als 100 jaar geleden.

De objecten e.d. zijn genummerd en het publiek kan middels een formulier hun voorkeur uitspreken voor een uit te reiken publieksprijs. In het museum is een gratis naslagwerkje te verkrijgen over de tentoonstelling en expositie van de Kunstkamer.

Deze tentoonstelling is te zien tot 25 mei 2024 in het Loosduins Museum, Margaretha van Hennebergweg 2A.

https://haagsedingen.nl/

Datum:
30 september 2023 / 25 mei 2024
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0