Zwerfvuil prikken in het Waterlinielandschap van De Ronde Venen

Op zaterdag 23 september vindt de Keep-it-clean-Day plaats in De Ronde Venen. Op deze dag organiseren burgers leuke evenementen om gezamenlijk hun buurt schoon te maken. Want een schone omgeving is beter voor het milieu en prettiger wonen. Dat vindt u toch ook? Dus: Help mee de buitengebieden van De Ronde Venen vrij te maken van zwerfvuil! En V6 vertelt het verhaal van dat buitengebied: het Waterlinielandschap.

Het Platform De Ronde Venen Samen Schoon wil samen met buurtbewoners, scholen en andere vrijwilligers een bijdrage leveren aan een schone, zwerfafvalvrije leefomgeving. V6 helpt door met verhalen over de Waterlinie het landschap tot leven te wekken en met de historische waarde bewoners betrekken bij hun leefomgeving en dus ook bij het belang om dat schoon te houden!

Op zaterdag 23 september verzamelen we op ondergenoemde startplaatsen, waarna u per fiets, auto of wandelend naar de locatie gaat die schoon gemaakt moet worden. Wij zorgen voor materialen als handschoenen, prikkers en maken het gezellig met koffie/thee en versnaperingen. Maar als u interesse heeft in het verhaal van de Waterlinie, kom gerust koffie drinken!

U bent van harte welkom op de Keep it (Waterlinielandschap) Clean Day as zaterdag 23 september 2017 van 10.00-12.30 uur

Startplaatsen:

De Huifkar, Oosterlandweg 32, Mijdrecht

Dorpshuis De Springbok, De Hoef

Fa Ruizendaal, Poeldijk 2a, Waverveen

Voor vragen: nmederondevenen@odru.nl  

Meer informatie over V6: thuis in het landschap van Waterlinie en Stelling

V6: Vertellen – Verbinden – Vrijwilligers – (werk) – Verzetten – (in)Verdienen – Verhalen

Nederland bezit veel rijkdom op het gebied van erfgoed: molens, grachten, kastelen, prachtige steden en meer! We hebben echter ook een aantal unieke verdedigingswerken die ons land eeuwenlang hebben behoed voor oorlog en bezetting. Uniek in de wereld omdat nergens anders landen bereid waren hun eigen land onderwater te laten lopen om een vijand tegen te houden.

Hier in de omgeving zijn dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. De forten in deze twee bekende linies, die in 2019 samen opgaan voor de status van UNESCO werelderfgoed zijn wel bekend: het forteiland Pampus in het IJsselmeer, de machtige vesting Naarden, de stoere forten Rhijnauwen en Vechten en vele andere van deze imposante verdedigingswerken waarvan er ook zes(!) binnen de gemeente De Ronde Venen liggen. Wat echter minder bekend is, is het feit dat die forten en vestingen niet zozeer de kracht waren als wel op de zwakke plekken van de verdedigingslinies lagen. Het landschap, de polders die onder water gezet konden worden, dat landschap vormde de vrijwel onneembare kracht van de Linie. In het landschap liggen ontelbare kleine elementen die samen het landschap moesten veranderen tot een frontlinie: kazematten, sluisjes, dammetjes, limietpalen, kades. Deze objecten in het landschap van de Waterlinie en Stelling worden jammer genoeg niet of nauwelijks gebruikt. Ze liggen er veelal wat verloren bij. Maar met een goede dosis creativiteit en fantasie kunnen ze opnieuw tot leven gebracht en gebruikt worden.

Om dit Linielandschap tot leven te laten komen, zijn Bas Kreuger en Menno Heling op zoek naar ideeën en verhalen. In hun project V6 (verhalen – vertellen – verbinden – (in)verdienen – vrijwilligers – (werk) – verzetten) gaan zij samen met clubs, verenigingen, stichtingen, scouting, actiegroepen, kunstenaars, bewoners en betrokkenen uit het gebied ideeën bedenken en uitvoeren. Daarbij kan gedacht worden aan bunkers als (tijdelijk) onderkomen, locatie voor activiteiten of evenementen, sluisjes en kades voor watersport en vissen, wandelingen en fietstochten langs die elementen, maar ook als onderwerp voor kunst, locatie voor toneel of onderwerp van poëzie. Vandaar ook dit project om het verhaal de delen met de Prikkers van Zwerfafval op 23 september.

Wie een zinvol en interessant idee heeft voor objecten in het Linielandschap kan rekenen op steun van de initiatiefnemers met hun kennis en ervaring met dit soort projecten. Bas Kreuger met zijn kennis van militaire geschiedenis en militair erfgoed en Menno Heling als uitgever van www.ifthenisnow.eu , platform voor cultuur, erfgoed en toerisme. Om zoveel mogelijk mensen bij deze projecten te betrekken kunnen zij ook helpen bij crowdfunden als er nog geld nodig is om een limietpaal recht te zetten of een bunker van licht te voorzien.

Heb je zelf ook een suggestie of een verhaal over het Linielandschap? Neem dan contact op met de initiatiefnemers: Bas Kreuger: bas@kreugerinkultuur.nl en 06-47768450 of Menno Heling: 06- 31974866 of menno@ifthenisnow.nl

Meer informatie en volg ons:

Website: www.ifthenisnow.eu

Facebook: www.facebook.com/V6Waterlinie/

Twitter: @V6Waterlinie

Datum:
23 september 2017
Points of interest:
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0