Aanwinsten voor Panorama Mesdag

Panorama Mesdag heeft twee aanwinsten. Een schilderij van Hendrik Willem Mesdag, ‘Scheveningse vissersschepen op volle zee’ en een schilderij van Sientje Mesdag-Van Houten, ‘Stilleven met blauwe Chinese cloisonné vaas’.

Hendrik Willem Mesdag schilderde Scheveningse vissersschepen op volle zee in 1900. Het is een olieverf op doek, gesigneerd en gedateerd door de schilder. Het museum heeft het schilderij in een langdurig bruikleen gekregen via bemiddeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het doek is afkomstig uit een erfenis en de erfgenamen hebben aangegeven het werk een meer publieke bestemming te willen geven.  Panorama Mesdag was bijzonder verheugd dat het in het Mesdagjaar 2015 zo’n prachtig werk aan de verzameling kan toevoegen.

Blauwe Chinese cloisonné vaas

Het andere werk, Stilleven met blauwe Chinese cloisonné vaas, van Sientje Mesdag-Van Houten, is afkomstig uit een permanente bruikleen van museum Lambert van Meerten te Delft. Het olieverfschilderij is na 1900 geschilderd en valt op door de lichte, heldere kleuren. Een speciaal detail is dat Hendrik Willem Mesdag dit schilderij in 1909 persoonlijk cadeau heeft gedaan aan museum Lambert van Meerten. De bruikleen is eveneens tot stand gekomen via de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed, in het kader van de collectiemobiliteitsbevordering. Beide schilderijen zijn te zien voor het publiek.

Op de foto is de overhandiging van het schilderij door het Hoofd Kunstcollecties van de Rijksdienst, Michaela Hanssen aan Sander Uitdenbogaard, directeur Panonorama Mesdag te zien.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0