Hanzedag 1356 (Lübeck)

In 1356 werd in Lübeck de eerste Hanzedag gehouden. Vanaf de twaalfde eeuw waren Noord-Duitse handelaren samenwerkingsverbanden aangegaan om gezamenlijk veiliger te kunnen reizen.  Ook konden door de nieuwe vertrouwensbanden de transactiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

De rol van de handelaren  werd langzamerhand overgenomen door de stadsbesturen, waardoor er verbonden tussen steden ontstonden die Hansa of Hanze werden genoemd. De belangrijkste, meest succesvolle en daardoor bekendste was de Noord-Duitse Hanze. Andere Hanzeverbonden waren de Vlaamse Hanze van Londen en de Hanze der XVII steden. In de loop der tijd sloten zich ook steeds meer Poolse, Scandinavische, Baltische, Nederlandse,  Waalse, Engelse, Russische en Wit-Russische steden zich bij het Noord- Duitse Hanzeverbond aan.

Een bonte verzameling

De Hanze vormde een zeer ongebruikelijke macht. Hoewel er vanuit de steden een aanzienlijk mate van macht uitging, was de Hanze een vaag organisme zonder leger, vloot, financiën of instellingen. Er was tot 1356 dus ook geen platform waar eventuele geschillen konden worden opgelost.

In de loop van de veertiende eeuw waren de betrekkingen met Vlaanderen aanzienlijk verslechterd. Met name met het voor de Duitse steden zeer belangrijke Brugge waren de verhoudingen sterk achteruit gegaan. Hieruit kwam het idee voort om in 1356 een landdag te houden om de Vlaamse zaken gezamenlijk te regelen.

Helaas weten we erg weinig over deze eerste Hanzedag van 1356. De voornaamste Hanzestad Lübeck nam het initiatief om de vertegenwoordigers van alle steden bijeen te roepen. Alle steden hebben hier gehoor aan gegeven en waren aanwezig. Inzake de geschillen met Brugge werd besloten een gezantschap naar de Vlaamse stad te sturen. Deze afvaardiging heeft echter weinig resultaten van wezenlijk belang bereikt.

Versterking, aftakeling en einde

Tijdens de Hanzedag werd ook overeengekomen dat belangrijke beslissingen die meerdere steden aangingen, voortaan door alle steden moesten worden goedgekeurd. Dit leidde tot zowel tot een versterking van de macht van de Hanze als geheel, maar tevens tot een zekere inbinding van de soevereiniteit van de afzonderlijke steden. Er ontstonden dan ook steeds meer conflicten tussen Hanze- steden onderling.

Vanaf 1356 werd er bijna elk jaar een Hanzedag gehouden. Naar mate de Hanze aan belang inbond, werd er steeds minder vaak een Hanzedag gehouden. In 1667 vond de laatste Hanzedag plaats. In 1980 is in Zwolle met de Nieuwe Hanze het oude stedenverbond nieuw leven
ingeblazen.    

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0