Verplaatsing Hanzekantoor van Brugge naar Antwerpen

Begin 16de eeuw begon het Zwin, de zeearm die de toegang tot de Brugse haven vormde, steeds meer te verzanden. Hierdoor werd de handel met Brugge steeds moeilijker. Antwerpen daarentegen was via de Schelde nog altijd prima te bereiken. De moeizame handel met Brugge veroorzaakte problemen voor het Noord-Duitse Hanzeverbond, dat in Brugge een handelskantoor had, van waaruit met de wijde omgeving handel gedreven werd. Om de handel niet met het Zwin te laten verzanden, sloten het Handelskantoor van Brugge en de Stad Antwerpen in 1545 een akkoord. Het Handelskantoor van Brugge zou verplaatst worden naar Antwerpen.

Deze beslissing werd gesteund door Heinrich Sudermann, de syndicus (secretaris-generaal) van het Noord-Duitse Hanzeverbond. Sudermann’s steun was belangrijk, omdat hij binnen de Hanze de feitelijke macht in handen had, zodat de beslissing daadwerkelijk doorgevoerd kon worden. Feitelijk was het dus Sudermann die de beslissing nam, en niet Antwerpen of het handelskantoor.

Het Oosterlingenhuis

Zodra Sudermann zijn goedkeuren had gegeven, kon de stad Antwerpen, zoals afgesproken, beginnen met de bouw van een groots pand, naar ontwerp van Cornelis Floris de Vriendt. Het gebouw kreeg dezelfde naam als het handelskantoor in Brugge: het Oosterlingenhuis. De meeste Hanzekooplieden in Brugge en later in Antwerpen kwamen namelijk uit Keulen, dat vanuit Vlaanderen gezien in het oosten ligt.

Financieringsproblemen

Toen de bouw het Oosterlingenhuis voltooid was, werd het in 1569 aan de Hanze verkocht. De aankoop kostte de Hanze maar liefst 124.000 gulden (nadat er eerder al een aanbetaling van 64.000 gulden was gedaan). Telkens weer probeerde Sudermann het geld, zoals afgesproken, los te peuteren in de Hanzesteden, maar hij ving keer op keer bot. Zelfs zijn eigen geboortestad Keulen weigerde te betalen. Dit leverde Sudermann een groot en permanent persoonlijk conflict met zijn geboortestad op. Hij verliet Keulen en vestigde zich voor langere tijd in Antwerpen. Ondanks de financieringsproblemen ging de verhuizing toch door. In 1569 wordt er voor het eerst vanuit het nieuwe handelskantoor gehandeld. Voor Brugge was dit het definitieve einde van haar handelssucces.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0