Amsterdamse brugwachtershuisjes worden slaapvertrekken

In Amsterdam verliezen de komende jaren 28 brugwachtershuisjes hun functie omdat de bruggen op afstand worden bediend. Verschillende partijen in Amsterdam hebben in de afgelopen jaren aangedrongen op herbestemming van de huisjes, om verloedering van de monumentale, en soms architectonisch interessante gebouwen te voorkomen.

Architectenbureau Space&Matter inventariseert samen met een architectuurhistoricus momenteel de objecten en hun achtergrond. Het vraagt de nog levende architecten van de brugwachtershuisjes om een toelichting. Bij dit project is ook een journalist betrokken om de brugwachters te interviewen en een fotograaf om de objecten vast te leggen. Deze inventarisatie vormt de basis voor een ontwerpend onderzoek naar de functionele herbestemming en dan met name met een horecabestemming.

Het Lloyd Hotel heeft al aan de gemeente Amsterdam laten weten geïnteresseerd te zijn in de exploitatie van (een aantal) huisjes. De gebouwen die binnenkort hun huidige functie verliezen staan onder meer langs de Kostverlorenvaart/Schinkel, de Amstel, de Nieuwe Herengracht en in Amsterdam-Noord.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0