Erfgoedportal If then is now gelanceerd in België

Tijdens het 1ste Open Monumentencongres van Herita in C-Mine te Genk introduceerden de Bardijnen de Nederlandse erfgoedportal If then is now in België. If then is now zag het daglicht in 2011 in Amsterdam op initiatief van Menno Heling en kende bij onze noorderburen een sterke groei. Vandaag telt de If then is now-community in Nederland al meer dan 100 actieve content bijdragers en meer dan 100.000 bijdragen. Sinds 22 november 2014 is de portal ook actief in België op www.ifthenisnow.be.

Historische content in een bredere context

If then is now is een digital storytelling community waar erfgoedbeheerders en erfgoedliefhebbers mekaar vinden. De portal ontsluit erfgoed op bovenlokaal en –regionaal niveau door het koppelen van plaatsen van betekenis (monumenten, locaties, sites,…) met objecten, verhalen over historische gebeurtenissen, historische personaliteiten enz… .

Hierdoor wordt historische content ontsloten in een bredere context waardoor de diverse, afzonderlijke erfgoedcollecties en locaties een brede publiek bereiken en dus sterke gevalideerd worden. De interesse van de erfgoedliefhebber staat centraal in het concept van If then is now. Deze kan van thuis uit of op locatie waar ook in België informatie opvragen over het thema van zijn voorkeur. De gebruiker hoeft dus niet te weten in welke collectie of welk museum er zaken te vinden zijn die hem of haar interesseren. If then is now zegt het gewoon en zet hem letterlijk op weg dankzij de location based functionaliteiten.

Redactioneel concept

De informatie over het (materieel en immaterieel) erfgoed komt vanuit diverse hoeken. Zowel de erfgoedprofessionals als de amateurs-experts kunnen bijdragen publiceren. Elke auteur behoudt ook zijn auteursrecht. Wie niet akkoord gaat met de inhoud van een bijdrage kan zich registreren en aldus contact opnemen met de auteur(s) van de desbetreffende bijdrage. De centrale If then is now-redactie in Nederland en België ontwikkelt, op basis van content aanwezig op de portal of door eigen bijdragen, zogenaamde Mirrors waarbij historische gebeurtenissen gespiegeld worden aan hedendaagse gebeurtenissen. Hierdoor ontstaan er verrassende, niet voor de hand liggende invalshoeken en worden ‘vergeten’ verhalen opnieuw actueel. Dit geeft een totaal nieuwe erfgoedbeleving aan de bezoeker van het platform. Door de actieve inzet van sociale media is If then is now meteen ook een nieuwe promotietool in de marketingmix van elke erfgoedbeheerder. If then is now is het digitale kanaal om aan digital storytelling te doen met een gegarandeerd en geïnteresseerd publiek.

Destinatiemarktingtool & digital storytelling voor profit bedrijven

Het uitgangspunt van het business model van If then is now is de premisse dat deelnemen aan If then is now zo laagdrempelig mogelijk moet zijn voor de erfgoedbeheerders en hun publiek. Het plaatsen van bijdragen is volledig gratis. Enkel voor de integratie of koppelen van databanken van erfgoedcollecties wordt een fee gevraagd, maar ook die wordt zo laag mogelijk gehouden.

De commerciële inkomsten worden gegenereerd uit de exploitatie van de portal als marketingtool voor de toerismesector. Het is immers deze sector die het rendement heeft van de vele investeringen in erfgoed. If then is now maakt het mogelijk om toeristische routes te ontwikkelen en te promoten, bevat informatie over hotels, restaurants, café’s enz…..

Daarnaast kunnen stedelijke en regionale toerismeorganisaties de informatie over hun stad of regio laten bundelen op speciale stadspagina’s of regiopagina’s en zo de vindbaarheid van hun bestemming sterk verhogen. Hierdoor is If then is now meteen ook een sterke citymarketingtool.

If then is now is biedt ook profit bedrijven de mogelijkheid om aan digital storytelling te doen. Zo kunnen bedrijven ook de geschiedenis van hun bedrijf publiceren op If then is now. Het plaatsen van de artikels is gratis, zoals voor de erfgoedsector, maar de clustering naar een eigen thema- of bedrijfspagina is betalend. Zowel de stads-, regio-, als bedrijfspagina’s kunnen bovendien via een speciale widget geïntegreerd worden in de websites van de steden, regio’s of bedrijven in kwestie.

Door bedrijven digital storytelling aan te bieden leggen de Bardijnen met If then is now voor het eerst een brug tussen profit en non profit marketing. Een deel van de commerciële omzet van If then is now zal doorgestort worden naar een speciaal erfgoedinvesteringsfonds dat de Bardijnen zullen opzetten met de erfgoedsector in het voorjaar van 2015.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1