#Kerkverhalen | Presentatie boek ‘De nieuwe Bavo te Haarlem’ | Open Monumentendagen 2016

Dit jaar hebben de Open Monumentendagen als onderwerp Iconen en Symbolen. Als er één gebouw in Haarlem is, waar dit onderwerp uitgebreid aan de orde komt, is het wel de nu in restauratie zijnde Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidse Vaart. Het ligt dan ook voor de hand de opening van de Haarlemse Monumentendagen in deze kerk te laten plaatsvinden. Bovendien verschijnt er op die dag bij uitgeverij WBOOKS een monografie over de Haarlemse kathedraal met als ondertitel Ad Oriëntem, oftewel Gericht op het Oosten, waarin met name de achtergronden, de symboliek en het gehele iconografische programma, dat bij de bouw van de kathedraal gevolgd is, aan de orde komen. Dit boek wordt op 9 september 2016 om 16:00 uur feestelijk ten doop gehouden in de nieuwe Bavo.

Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Enige voorwaarde is om je van te voren op te geven via nieuweBavo@gmail.com. De entree van de kerk bevindt zich bij het westfront aan het Mgr. Bottemanneplein.

Programma (start 16:00 uur)

 • welkomstwoord door mr. W.M.N. Eggenkamp, voorzitter stichting kathedrale Basiliek Sint Bavo
 • orgelspel door de co-titulair-organist van de kathedraal, drs. Albert-Jan Roelofs: Toccata van C.M. Widor
 • korte beschouwing naar aanleiding van het boek door prof. dr. Paul B.M. van den Akker, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Open Universiteit te Heerlen
 • orgelspel: vijfde couplet van het Gloria uit de 'Messe pour les Couvents' van Francois Couperin
 • inleiding tot het boek door de auteur, mevr. dr. Bernadette C.M. van Hellenberg Hubar
 • muzikaal intermezzo: Quia respexit uit het Magnificat van J.S.Bach, gezongen door mevr. B. Blommesteijn
 • overhandiging van het boek door de voorzitter van de stichting aan:
  - kardinaal Adrianus Simonis, emeritus aartsbisschop van Utrecht en in deze kathedraal tot priester gewijd
  - de heer J.K.N. van Spijk, wethouder monumentenzorg van de gemeente Haarlem
 • beschouwing over het belang van kerkelijke kunst door kardinaal Simonis
 • muzikaal intermezzo: Rejoice uit Messiah van G.F. Händel, gezongen door mevr. B. Blommesteijn
 • toelichting op het thema Open Monumentendagen 2016 door wethouder Van Spijk + officiële opening van de Haarlemse Open Monumentendagen
 • borrel in de crypte bij het KathedraalMuseum en tevens gelegenheid al dan niet begeleid de kathedraal te bekijken, vanuit het thema van de Open Monumentendagen. Tussendoor orgelspel Prelude, Fugue et Variation uit: Six pieces pour grand orque van César Franck

Na afloop van de plechtigheid is het boek in de kerk te koop voor een bedrag van 39,95 euro (na 9 december (!) wordt dat 49,95 euro). 

Joseph Cuypers en A.J. Callier

De nieuwe Bavo is ontworpen door architect Joseph Th.J. Cuypers, zoon van Pierre J.H. Cuypers, en gebouwd in drie fasen: 1893-1989, 1902-1906, 1925-1930. Aan de eerste fase droeg zijn vader bij in de vorm van het glas in lood in de apsis, in de laatste fase zijn zoon - Pierre J.J.M. Cuypers - in de vorm van de twee westtorens. De kerk is hoogst bijzonder door zaken als de buitenpolychromie, de Unvollendete (bewust gebruik van onafgewerkte elementen) en de lichtval. Tegelijkertijd ligt er een verfijnd iconografisch programma aan ten grondslag waarvoor de latere bisschop A.J. Callier tekende. Dit heeft als richtsnoer gediend voor de uitmonstering tot en met de hedendaagse kunstwerken van Jan Dibbets, Gijs Frieling en Marc Mulders. Voor meer informatie volg deze link naar de samenvatting: http://bit.ly/Ifthenisnow-Bavo.

Kun je er niet bij zijn, bestel dan het boek door te klikken op:

 • NieuweBavo@gmail.com, als je in of vlak bij Haarlem woont (vergeet niet je contactgegevens te vermelden). Na betaling kun je het boek bij de kathedraal ophalen. De opbrengst komt ten goede aan de restauratie van dit monument, waar op dit moment nog heel wat middelen voor nodig zijn.
 • http://bit.ly/WBOOKS-nBavo, als Haarlem buiten je horizon ligt. Zo kun je het boek voor dezelfde prijs rechtstreeks kopen bij de uitgever, inclusief verzendkosten.

Signeersessie

Tijdens de Open Monumentendagen van 10 en 11 september staan de vrijwilligers van de nieuwe Bavo klaar om het publiek te ontvangen. 10 september zal de auteur aanwezig zijn voor een signeersessie.

 Bernadette van Hellenberg Hubar, 'De nieuwe Bavo te Haarlem' (2016).


Afbeeldingen in de kop:

 • Impressie van de bouw van de steigers in het koor van de nieuwe Bavo. Uitgever WBooks, vormgeving Marjo Starink, foto Hans Guldemond 2013.
 • Titelblad van het boek De nieuwe Bavo te Haarlem, Ad orientem | Gericht op het oosten, geschreven door Bernadette van Hellenberg Hubar. Uitgever WBooks, vormgeving Marjo Starink, foto RCE beeldbank-Sjaan van der Jagt/Pixelpolder 2015.
 • De nieuwe Bavo spiegelt zich in het ochtendlicht in de Leidsevaart. De kerk is pal op het oosten gebouwd, op ‘De Heilige Linie’. Uitgever WBooks, vormgeving Marjo Starink, foto Van Hoogevest Architecten-Sjaan van der Jagt/Pixelpolder 2016.
 • Het wordingsproces van een kunstwerk is als onderdeel van de Unvollendete verbeeld in onder meer de kapitelen en basementen van de koorkapellen. Uitgever WBooks, vormgeving Marjo Starink, foto RCE beeldbank-Sjaan van der Jagt/Pixelpolder 2015.
 • Vue op de kerkruimte vanuit de koepel met een vissenooglens. Deze opname laat goed zien wat Joseph Cuypers bedoelde met de neutrale positie van het geel van de baksteen en de subtiele nuances van het licht. Uitgever WBooks, vormgeving Marjo Starink, foto Van Hoogevest Architecten – Sjaan van der Jagt/Pixelpolder 2016.
 • Het onderzoek dat tot het boek over de nieuwe Bavo leidde is gepaard gegaan met heel wat vondsten. Via deze pictografie van nova worden ze op een speelse manier voor het voetlicht geplaatst. Uitgever WBooks, vormgeving Marjo Starink, beeldmateriaal van diverse fotografen (gespecificeerd via de noten bij de afbeeldingen op p. 323).
 • Uitzicht op de kathedraal vanuit Overveen, ongeveer ter hoogte van landgoed Elswout, genomen tijdens het roze uur. Herkomst: Haarlem City Markering, foto J. Sloos, Adem Haarlem. Zie http://bit.ly/2bISlkL

De screenshots van pagina's uit het boek zijn onder voorbehoud vrij van reprorechten: http://bit.ly/Copyright-CC-BY-NC-SA.

Het boek over de nieuwe Bavo!

'Ad orientem' of 'Gericht op het oosten' slaat op de ligging van de nieuwe Bavo, waardoor de oostkant op de meeste dagen van het jaar beschenen wordt door de roodkleurige ochtendzon, zoals hier. Ontwerp omslag Marjo Starink, met een foto van de RCE beeldbank-Sjaan van der Jagt/Pixelpolder 2015: http://bit.ly/WBOOKS-nBavo.

_________________

De nieuwe Bavo wordt gerestaureerd door Van Hoogevest Architecten te Amersfoort (http://bit.ly/Hoogevest-Bavo) in opdracht van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem: http://bit.ly/Bavo2Ao.

Verkorte link van dit item: http://bit.ly/nBavo-boekpresentatie-ITIN

Reageren

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Aantal stemmen: 1