Landelijk coördinatiepunt voor herdenking Eerste Wereldoorlog gelanceerd

Huis Doorn, het Nederlands Openluchtmuseum en het NIOD lanceren gezamenlijk een landelijk coördinatiepunt Herdenking Eerste Wereldoorlog Nederland 2014-2018

Het coördinatiepunt krijgt voor de periode van vier jaar een projectsubsidie van in totaal 300.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

 

Het platform moet fungeren als een virtuele netwerkplek waarin Nederlandse en buitenlandse organisaties, stichtingen en culturele instellingen kunnen aankloppen om  verder op weg geholpen te worden als zij partners zoeken of andere specifieke inhoudelijke en praktische informatie.

Daarnaast wordt volgens de instellingen straks ruimte geboden aan het toegankelijk maken van betrouwbare basisinformatie voor een groot publiek over de (gevolgen van de) Eerste Wereldoorlog.

Het coördinatiepunt wordt op 1 oktober – tegelijkertijd met de start van de Maand van de Geschiedenis waarvan het Nederlands Openluchtmuseum de organisator is – op Huis Doorn gepresenteerd.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0