Mens maakte al veel eerder geavanceerde wapens dan gedacht

Vondsten langs de kust van Zuid-Afrika wijzen erop dat mensen 71.000 jaar geleden al in staat waren om tamelijk geavanceerde wapens te fabriceren. De ‘wapens’ stelden de mensen in staat om objecten met grote kracht en heel ver te gooien en konden de ander fataal worden.

De onderzoekers deden hun ontdekking in de provincie West-Kaap. Ze vonden er restanten die erop wezen dat hier van steen lange dunne ‘messen’ werden gemaakt. Aan één kant werden deze messen stomp gemaakt zodat ze in gleuven in botten of hout konden worden gelijmd. Zo ontstond bijvoorbeeld een pijl. Mogelijk werden er ook speren van gemaakt die dankzij speerwerpers en het lichte gewicht veel verder konden reiken dan de handspeer.

Toch was het zeker niet logisch dat mensen al zo vroeg in de geschiedenis in staat waren om zulke complexe wapens te fabriceren. De archeologen benadrukken dat de productie ervan veel tijd en moeite kostte. Het feit dat mensen  al 71.000 jaar geleden in staat waren om de wapens te maken, vertelt ons dan ook heel veel over de mensen van toen. Blijkbaar was de mate van ontwikkeling hoger dan voorheen gedacht. “Elke keer dat we een nieuw kustgebied in Zuid-Afrika met geavanceerde technieken onderzoeken, vinden we nieuwe en verrassende resultaten die het bewijs voor uniek menselijk gedrag steeds eerder in de geschiedenis plaatsen,” aldus onderzoeker Curtis Marean.

In het gebied waar de nieuwe vondsten werden gedaan, werden eerder al resten teruggevonden die erop wijzen dat geavanceerde technieken en symboliek de mensen die hier leefden niet vreemd waren. De vondsten laten een patroon zien van gedrag dat steeds complexer wordt. Het wijst er voorzichtig op dat moderne mensen wellicht hier evolueerden.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0