Onderzoek muurschilderingen Fort benoorden Spaarndam

De provincie Noord-Holland laat de muurschilderingen in Fort benoorden Spaarndam onderzoeken. In juli 2015 is naar verwachting duidelijk welke maatregelen er kunnen worden genomen om de verdere schade aan de muurschilderingen te voorkomen en welke kosten daarmee zijn gemoeid.

Fort benoorden Spaarndam is een van de 46 forten van de Stelling van Amsterdam. Het fort is in zeer slechte staat en kampt met lekkage. Het vocht is slecht voor de vele muurschilderingen in het fort. Het conserveren van de schilderingen is onderdeel van de herontwikkelingsplannen van het fort, maar nu de beoogd projectontwikkelaar zich heeft teruggetrokken, heeft de provincie besloten om zelf dit onderzoek uit te laten voeren. Gedeputeerde Joke Geldhof: “Door deze ontwikkeling bestaat de kans dat de restauratie langer op zich laat wachten. Dit kan tot verdere schade leiden. Dat vinden wij als provincie – als ‘siteholder’ van dit provinciaal monument en UNESCO-werelderfgoed – onwenselijk.”  De gedeputeerde benadrukt dat de muurschilderingen slechts een klein aspect zijn. Geldhof: “Uiteindelijk is er een grote restauratie nodig en voor het behoud en beheer is het noodzakelijk dat het fort een duurzame herbestemming krijgt.”  

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Onderzoek. De onderzoekers gaan de cultuurhistorische waarde van de muurschilderingen bepalen (zogenaamde ‘waardestelling’) en geven advies over welke minimaal behouden moeten blijven. Uit het onderzoek, dat in juli is afgerond, zal ook duidelijk worden welke maatregelen genomen kunnen worden om de muurschilderingen veilig te stellen en welke kosten daarmee gemoeid zijn.

Over de muurschilderingen
Rond het jaar 2000 werden de deuren van Fort Benoorden geopend, nadat het er decennia lang verlaten had bijgelegen. Tijdens herstelwerkzaamheden door vrijwilligers van de Stichting Krayenhoff kwamen vele muurschilderingen tevoorschijn. De schilderingen geven een mooi kijkje in de belevingswereld  van soldaten uit eerste decennia van de vorige eeuw. De soldaten kozen veelal voor populaire onderwerpen, zoals bekende actrices en stripfiguren. De hoeveelheid en diversiteit aan historische schilderingen en tekeningen maken het fort uniek binnen de Stelling van Amsterdam.

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0