Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam

Het documentatiecentrum is een voortzetting van een particulier initiatief van René Ros en Jurgen Lamers. In maart 1998 startten zij met historisch onderzoek naar de Stelling van Amsterdam. Op 3 januari 1999 verschenen de eerste resultaten op een nieuwe website die sindsdien is uitgebreid. We zijn geen formele organisatie, zoals een stichting of vereniging, maar een samenwerking van particulieren waarbij René Ros als initiator en voortrekker een centrale rol speelt. De doelstelling luidt: "Verbreding van belangstelling voor en verdiepen van kennis over de militaire infrastructuur van Amsterdam door de eeuwen heen in het algemeen en de Stelling van Amsterdam in het bijzonder."

Telefoonnummer

084 - 83 86 420

E-mailadres

auteur@stelling-amsterdam.nl

Dagen geopend

Openingstijden

14.00-17.00

Tags

Reageren