Erfgoed 2.0 ('s-Graveland)

Erfgoed 2.0 is een onafhankelijk kennisnetwerk voor professionals in de erfgoedsector, media, creatieve industrie en aanpalende gebieden. Binnen het netwerk staan uitwisseling van kennis en (praktijk)ervaring centraal. Het netwerk wordt momenteel beheerd door Simone Stoltz en Theo Meereboer, die tevens de initiatiefnemers zijn. Vooral onderwerpen op gebied van cultureel erfgoed en de innovatie en transities binnen de erfgoedinstellingen, zoals die plaatsvinden onder invloed van nieuwe media, e-Cultuur, Web 2.0 en sociale media toepassingen komen aan bod.

Profiteren van kennis en ervaring

Digitaliseren van collecties en gebruikmaken van sociale media brengen nieuwe vraagstukken met zich mee op het gebied van communicatie, publiek en participatie, business modellen, tentoonstellen, marketing, conservering; kortom: het heeft impact op de hele organisatie. Zowel werkprocessen, relaties, maatschappelijke rol als verdienmodellen ondervinden hier gevolgen van. We willen dat de hele sector profiteert van de kennis en ervaring die voorhanden is en daardoor levensvatbaar blijft; in veelzijdigheid en oorspronkelijkheid.

Type organisatie

Tags

Reageren