Erfgoed Brabant ('s Hertogenbosch)

Erfgoed Brabant is ontstaan op 1 januari 2009 uit een fusie van de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, de Brabantse Museumstichting en de Stichting het Brabants. Door hun krachten te bundelen, hebben deze organisaties vormgegeven aan één brede erfgoedorganisatie.

Creatief benutten van erfgoed

Erfgoed Brabant heeft een stevig netwerk in de erfgoedsector, beschikt over gedegen inhoudelijke kennis en expertise en dient als provinciale partnerorganisatie. De stichting spant zich in voor het behoud en het creatief benutten van het Brabantse cultureel erfgoed. Taken zijn het bevorderen van erfgoedbewustzijn onder een groot publiek, het verzorgen van en adviseren over erfgoededucatie en het ondersteunen van erfgoedinstellingen bij het beheer van hun erfgoed.

 

Type organisatie

Telefoonnummer

073-6156262

E-mailadres

info@erfgoedbrabant.nl

Tags

Reageren