Fryske Akademy (Leeuwarden)

Friese taal, cultuur en geschiedenis als speerpunt.

De Fryske Akademy verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en samenleving. De uitkomsten van het onderzoek hebben een wetenschappelijke, maar ook een maatschappelijke betekenis.

Type organisatie

Telefoonnummer

(+31) 058-2131414

E-mailadres

fa@fryske-akademy.nl

Openingstijden

Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.

Tags

Reageren