Napoleontische Associatie der Nederlanden

In 1995 vond de herbeleving van de Slag bij Waterloo plaats. Een aantal verenigingen uit Nederland heeft hieraan deelgenomen en heeft tijdens het evenement met elkaar samengewerkt. Op deze manier konden de verenigingen elkaar versterken en de activiteiten beter op elkaar afstemmen. Na de goede samenwerking werd besloten om de Napoleontische Associatie der Nederlanden (NAN) op te richten.

De NAN heeft ten doel het bevorderen van kennis omtrent de Napoleontische geschiedenis. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door middel van: het ondersteunen van en assisteren bij de organisatie van historische demonstraties, optochten van historisch verantwoorde groepen, tableaux vivants, historische toneelspelen en de herbeleving van historische gebeurtenissen, een en ander zowel plaatselijk als landelijk, nationaal en internationaal.

Het vertegenwoordigen van alle aangesloten Napoleontische herbelevingsorganisaties, dan wel aangesloten leden naar officiële instanties; kwaliteitsbewaking van de hiervoor bedoelde activiteiten zowel ten aanzien van de historische onderbouwing als ten aanzien van het hanteren van veiligheidsvoorschriften en kledingvoorschriften bij optredens waaraan aangesloten leden gebonden zijn.Het vergaren van kennis en uitrustingsstukken ter bevordering van de historische onderbouwing van de aangesloten leden; het uitwisselen van ervaringen en bevindingen die de taken van bestuursleden van de aangesloten leden kunnen vereenvoudigen. Het verbeteren van onderlinge contacten en samenwerking met andere organisaties, instellingen en personen van zowel Nederlandse als buitenlandse origine; In het algemeen als hetgeen aan de verwezenlijking van het doel ten dienste kan zijn.

Het Napoleontische tijdvlak omvat De Bataafse Republiek, Het Koninkrijk Holland, het Franse Keizerrijk onder Napoleon I en het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I. Het betreft hier de periode 1795 tot 1815. Het gebied dat de NAN overkoepelt zijn de Nederlanden anno 1815; dit omvat grofweg het tegenwoordige Nederland en België.

Type organisatie

E-mailadres

info@nanweb.org

Tags

Reageren