VSB Fonds, iedereen doet mee

Het VSB Fonds ondersteunt veel verschillende projecten en initiatieven, die bijdragen aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Het Fonds heeft tot doel de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de maatschappij te vergroten. De gesteunde initiatieven zijn onder te verdelen in de categorieën Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Jaarlijks reikt het VSB Fonds de VSB Poëzieprijs uit.

In zijn huidige vorm bestaat het VSB Fonds sinds 1990, maar een voorloper van het fonds werd in 1784 opgericht als de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Onder het motto 'kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling' organiseert de Maatschappij prijsvragen op het gebied van onderwijs en opvoeding. Later verschijnen ook Nutscholen en Nutsleeszalen.

Cultuur voor iedereen

Vanaf 1817 worden ook Nutsspaarbanken opgericht, die uitgroeien tot de VSB Bank. De overtollige inkomsten van de bank, die in handen is van de Stichting VSB, vloeien terug naar de Nederlandse maatschappij. Sinds begin jaren negentig, toen de VSB bank na fusies Fortis werd, wijzigde de naam in Stichting VSBfonds.

Het VSB Fonds levert een bijdrage aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door initiatieven  op het gebied van Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur  te ondersteunen met geld kennis en netwerken. Ook kent het fonds beurzen toe. Sinds 1990 heeft het VSB Fonds voor bijna 600 mijoen euro aan initiatieven ondersteund.

Type organisatie

Telefoonnummer

030 230 33 00

E-mailadres

info@vsbfonds.nl

Tags

Reageren