Everard Meyster

Everard Meyster was een ambitieuze katholiek in een protestants Utrecht. Ondanks dat hij geen bestuurlijke positie mocht bekleden, betekende hij veel voor de stad.

Everard Meyster was naast een geboren en getogen Utrechtenaar tevens dichter en aristocraat. Hij was een rijk man die veel door Europa reisde, maar tussendoor ook veel bijdroeg aan de ontwikkeling van Utrecht. In zijn tijd was het katholieken verboden om ambten te bekleden. Eerst toen Utrecht in 1672 tijdens de Hollandse Oorlog door Franse troepen bezet was kwam hij in het stadsbestuur, waar hij ijverde voor de belangen van de bewoners van Utrecht.

Hij liet in 1663 het opvallende huis De Krakeling bouwen aan het Achter Sint Pieter. Met name de versiering bij de voordeur springt in het oog. Op het bord bij de ingang staat een citaat van Meyster: “Uterech: … zij is de parel van Euroop.” Later zou Meyster ook nog het landgoed Oog in Al (1666) bouwen, van waaruit hij de ontwikkeling van Utrecht kon volgen.

Hij was overigens een man met fantasie of visie (hoe men het noemen wil). Zo ontwikkeld hij in Deductie ofte bewysselijke bedenking belangende d’Eemsche zee-vaerd (1670) een plan om Utrecht tot een zeehaven te maken. Een kanaal zou in een rechte lijn van de noordoosthoek van de Stadsbuitengracht naar de Eem bij Soest lopen en vandaar naar Spakenburg. Hiervan werd slechts het havenbekken verwezenlijkt, dat later weer volgestort werd met afval (het huidige Griftpark).

Functie / titel:
aristocraat, dichter
Plaats geboorte:
Utrecht
Plaats sterven:
Utrecht
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Utrecht

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 3