Johann Domann

Johann Domann was de tweede Hanzesyndicus. Hij vervulde deze rol in totaal drie keer, met korte tussenpozen.

Jeugd en Studie

Domann kwam uit een burgerlijk maar vermogenloos ouderlijk huis. Zijn studie Rechtswetenschappen aan de universiteit van Rostock moest hij uit geldgebrek af en toe onderbreken om zijn ouders te ondersteunen door als conrector van een school in Lemgo te werken. In 1591 promoveerde hij aan de universiteit van Helmstedt tot doktor in de rechten.

Carièrre

Domann werd in 1596 eerst subsyndicus en twee jaar later syndicus van de Hanzestad Stralsund. Weer zeven jaar later dwong de Lübecker burgemeester Heinrich Brockes af dat Domann tot Hanzesyndicus benoemd werd. Deze functie was sinds de dood van zijn eerste drager Heinrich Sudermann - veertien jaar eerder - niet meer bezet geweest. Nog datzelfde jaar handelde Domann namens de Hanze met koning Karl IX van Zweden. In 1606 ging hij samen met zijn mentor Heinrich Brockes en twee anderen gezanten uit Danzig en Hamburg op een grote zendingsreis naar het hof van koning Filips III van Spanje in Madrid. Samen sloten zij een handelsverdrag van de Hanzesteden met Spanje af. Na enige wrijving diende hij zijn ontslag in en werd tot nader order syndicus van Rostock. De diplomatie van de verenigde Hanzesteden kon echter niet zonder Domann: in 1612 reisde hij al weer met Brockes naar de Nederlanden en sloot daar in 1616 het verbond van de Hanzesteden met de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden af.

Nalatenschap

Namens de steden stelde Domann een herziene versie van het geldende zeerecht op, die hij in 1611 als voorstel  voorlegde en tijdens de Hanzedag van 1614 werd aagenomen.

Tijdens de ambtstijd van Domann als syndicus werd kolonel Friedrich zu Solms-Rödelheim aangesteld als militaire aanvoerder van het gemeenschappelijke verdedigingsbondgenootschap van de Wendische steden. Deze kolonel was onder andere verantwoordelijk voor het technische toezicht  op de gemeenschappelijk aangestelde vestingbouwer Johan van Valckenburg uit de Nederlanden.

Overlijden

Kort nadat Domann opnieuw als syndicus was aangesteld - per mei 1618 - stierf hij in Den Haag tijdens een zendingsreis. Hij maakte deze reis om te onderhandelingen over het gemeenschappelijke optreden van de Hanzesteden en de Nederlanden tegen koning Christiaan IV van Denemarken. Hij werd ook in Den Haag werd begraven. In de periode daarna werd de functie van syndicus altijd door één van de syndici uit de gemeenteraad van Lübeck (als voorstad van de Hanze) bekleed.

Functie / titel:
hanzesyndicus
Geboorte- en sterfdatum:
2 mei 1564 / 20 september 1618
Plaats geboorte:
Osnabrück
Plaats sterven:
Den Haag
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Rostock, Lemgo, Helmstedt, Stralsund, Rostock
Persoonscategorie:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0