Julien Wolbers

De Utrechste historicus en literator Julien Wolbers maakte zich tijdens zijn leven sterk voor de afschaffing van de slavernij in Nederland. In zijn boeken introduceerde hij het Nederlandse volk met de gruwelen van het Surinaamse plantagesysteem.

 Wolbers verhuisde in 1856 van Heemstede naar Utrecht om als rentenier zijn tijd besteden aan studie en schrijven. De eerste jaren in Utrecht woonde hij aan de Catharijnesingel, vanaf 1865 in dit grachtenpand.

In Utrecht ontmoette Wolbers dominee Nicolaas Beets die elders op de route aan de Boothstraat woonde. Beiden streven naar afschaffing van de slavernij. Wolbers vond hiertoe inspiratie in het Réveil, een internationale christelijke beweging die hulp gaf aan armen, prostituees en de ontspoorde jeugd.

William Wilberforce, Brits parlementariër en leider van de antislavernijbeweging, was een belangrijke vertegenwoordiger van het Réveil. Wilberforce bereikte in 1807 dat de handel in slaven in Engeland werd afgeschaft. In 1833 volgde een algeheel verbod op de slavernij.

Buitenlandse invloed

Wolbers was ook diep onder de indruk van De hut van oom Tom van de Amerikaanse schrijfster en abolitioniste Harriet Beecher Stowe uit 1852. Dit boek speelde een belangrijke rol bij de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten.

In de jaren daarna publiceerde Wolbers twee brochures: In 1853 De slavernij in Suriname, of dezelfde gruwelen der slavernij die in de ‘Negerhut’ geschetst zijn, bestaan ook in onze West–Indische Koloniën! en in 1854 De Surinaamse Negerslaaf. Wolbers toonde daarin aan dat slavernij in strijd is met de waardigheid en de rechten van de mens.

In zijn grote werk De geschiedenis van Suriname uit 1860 geeft Wolbers de volgende kritische beschrijving van de achttiende-eeuwse planters en slavenhouders:

‘Ruw, slecht onderwezen, door hartstochtelijke neigingen vervoerd, zich meermalen aan twist, spel en onzedelijkheid overgevende, terwijl wreedheid, laatdunkendheid en domme trots in ruime mate onder die bevolking gevonden werden, ja hunne hoofdgebreken uitmaakten.’

Wolbers’ huwelijk met Albertine Stoffels bleef kinderloos. Henry Adams, omschreven als ‘een negerjongen’, heeft een paar jaar bij het kinderloze echtpaar in huis gewoond. Hierover schreef Wolbers in een brief aan Tweede Kamerlid en voorman van het Réveil Guillaume Groen van Prinsterer: ‘Ik deed het met blijmoedigheid, daar ik hem beschouwde als mij van den Heere toegezonden.’

Functie / titel:
historicus, schrijver
Sekse:
Man
Persoonscategorie:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0