Maximiliaan I van het Heilige Roomse Rijk

Maximiliaan werd in Wiener Neustadt als zoon van keizer Frederik III geboren.

Door zijn huwelijk werd Maximiliaan na de voortijdige dood van Maria in 1482 de feitelijke machthebber over de Nederlanden en de Franche-Comté, als regent voor zijn vierjarig zoontje Filips. In 1486 werd hij gekozen tot Rooms-koning en 22 jaar later, in 1508, door Paus Julius II tot keizer van het Heilige Roomse Rijk gekroond — hij was echter al de facto keizer sinds 1493, het jaar waarin zijn vader overleed.

De Brugse stedelingen zetten hem in 1488, in hun strijd om autonomie, meer dan vier maanden gevangen in de stad.

Amsterdam kreeg in 1489 van keizer Maximiliaan I het recht om boven haar wapenschild de Rooms-Duitse Keizerskroon te voeren (de Nederlanden maakten toen deel uit van Het Heilige Roomse Rijk de Duitse Natie). De keizer bracht op deze wijze ook zijn verering van het Mirakel van Amsterdam tot uitdrukking. Mogelijk is ook dat de kroonverlening geschiedde als dank voor de ruime steun die de stad hem had verleend in de vorm van grote geldleningen maar andere versies luiden dat de Keizer hier is genezen van een vreemde ziekte (syfilis) waarvoor hij de stad heeft beloond met de Keizerskroon. Deze Keizerskroon is onder andere aan te treffen op de Westertoren en de Blauwbrug. Als dank heeft de stad de middelste van de drie hoofdgrachten naar Maximiliaan I vernoemd: de Keizersgracht.

In 1494 viel het Franse leger, onder bevel van koning Karel VIII, Italië binnen, wat leidde tot de Italiaanse Oorlog van 1494 - 1498, de eerste van de Italiaanse Oorlogen. Die konden slechts na zijn dood, in 1525, door de Slag bij Pavia tijdens de Italiaanse Oorlog van 1521 - 1526 in het voordeel van het rijk worden beslecht.

Maximiliaans zoon Filips werd in 1494 meerderjarig verklaard en nam vanaf dan persoonlijk het bewind in handen, waardoor het regentschap van Maximiliaan verviel. Na het overlijden van Filips in 1506 gingen de Nederlanden en de Franche-Comté naar zijn zesjarige zoontje Karel. Tot 1515 stond Karel onder het voogdijschap van zijn grootvader Maximiliaan. Deze had het echter te druk met zijn andere regeringstaken en militaire campagnes en hij liet zich, met instemming van de Staten-Generaal, in de Nederlanden vervangen door zijn dochter Margaretha van Oostenrijk, die daarmee de eerste landvoogdes van de Nederlanden werd. Deze functie zou ook onder Karel en zijn opvolgers blijven bestaan.

De druk (oorlogsdreiging) op Maximiliaan I bleef toenemen, deze was  ontstaan door verdragen afgesloten tussen de heersers van Frankrijk, Polen, Hongarije, Bohemen en Rusland,. Om de druk te verminderen pleegde Maximiliaan in juli 1515 in Wenen overleg met koning Wladislaus II van Hongarije en Bohemen en met diens broer Sigismund I van Polen. Het daar afgesproken dubbelhuwelijk (de Wiener Doppelhochzeit) tussen twee kleinkinderen van Maximiliaan (Ferdinand en Maria) en de enige kinderen van Wladislaus (Anna en Lodewijk) zorgden ervoor dat elf jaar later ook Hongarije en Bohemen toevielen aan het Huis Habsburg.

 

Huwelijken en kinderen

Op 19 augustus 1477 huwde hij te Gent met Maria van Bourgondië, de dochter van Karel de Stoute en erfgename van Bourgondië. Het paar kreeg drie kinderen:

    Filips de Schone (22 juni 1478 - 25 september 1506), trouwde met Johanna van Castilië
    Margaretha (10 januari 1480 - 1 december 1530), trouwde met Filibert II van Savoye
    Frans (*/† 1481)

Maximiliaan sloot op 22 juli 1489 een huwelijk met de handschoen met Anna van Bretagne, dit huwelijk werd voor oktober 1491 ontbonden.

Op 16 maart 1494 huwde Maximiliaan met Bianca Maria Sforza. Uit dit huwelijk werden eveneens geen kinderen geboren.

 

Naast zijn kinderen uit zijn huwelijk met Maria van Bourgondië had hij een aantal onechte kinderen:

 Joris van Oostenrijk (Gent, 1505 - Luik, 1557) was een natuurlijke zoon van Maximiliaan en Margaretha van Edelsheim. Joris werd in 1536 bisschop van Brixen en Brescia en in 1538 werd bij bisschop van Valencia.

Dorothea van Oostenrijk was een natuurlijke dochter van Maximiliaan. Zij trouwde met Jan heer van Durbuy, gouverneur der landen van Overmaas en drossaard en kastelein van Valkenburg. Anna van Oostfriesland-Durbuy, een dochter van Doreothea en Jan, trouwde met Joost van Bronckhorst-Gronsveld.

Overlijden
Maximiliaan overleed in 1519 in de stad Wels in Opper-Oostenrijk. Voor zijn grafmonument in de Hofkerk in Innsbruck had hij opdracht gegeven om 40 levensgrote bronzen standbeelden te laten gieten, maar slechts 28 ervan zijn ooit voltooid. Hij werd echter bijgezet in de hofkapel van zijn geboorteplaats, Wiener Neustadt. Als keizer werd hij opgevolgd door zijn kleinzoon Karel V. Zijn eigen zoon Filips de Schone was immers al overleden in 1506.

Bijnaam / pseudoniem:
Maximiliaan I van Oostenrijk
Functie / titel:
Keizer van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie
Sekse:
Man
Persoonscategorie:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0