Ruud Lubbers

Ruud Lubbers, maar liefst twaalf jaar was hij premier van Nederland en toonde zich tijdens deze periode, tussen 1982 en 1994 een bekwaam bestuurder en peoples manager. Als geen ander wist hij geschillen tussen mensen op te lossen en hiermee zijn drie kabinetten door moeilijke jaren heen te loodsen.

Onomstreden is Lubbers echter niet. In 2005 trad hij af na als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen na beschuldigingen van sexuele intimidatie van een medewerkster. Toch wordt hij alom geprezen voor zijn verdiensten voor miljoenen vluchtelingen over de hele wereld tussen 2000 en 2005.

Rooms-rode jongen

Lubbers groeide op in Nijmegen in een katholiek ondernemersgezin. Tijdens zijn studie economie in Rotterdam voelde hij zich geroepen om maatschappelijke functies te bekleden. Hij was voorzitter van de Unie van Katholieke Studentenverenigingen. Hij sloot zich aan bij de Katholieke Volkspartij (KVP) en schaarde zich onder de linkervleugel van de partij.

In 1973 werd Lubbers minister van Economische Zaken in het progressieve kabinet Den Uyl en moest meteen het hoofd bieden aan de oliecrisis van datzelfde jaar. Hij zette zich in voor energiebesparing en alternatieve energie. Voorbeelden hiervan zijn de Energienota en de autoloze zondag.

Onverwacht leiderschap 

Na zijn periode als minister volgde hij in 1978 Willem Aantjes op als fractievoorzitter van het nieuwe CDA, nadat deze in opspraak raakte door zijn vermeend lidmaatschap van de SS tijdens de oorlog. Lubbers speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van het CDA, waarbij de grootste uitdaging was om de protestanten en katholieken met elkaar te verenigen.

Nadat premier van Agt in 1982 plotseling zijn vertrek uit de politiek aankondigde in 1982, kwam Lubbers in beeld als minister-president. In hetzelfde jaar werd hij de jongste premier van Nederland en uiteindelijk ook de langszittende. Maar liefst twaalf jaar bleef hij aan, in drie kabinetten Lubbers. Zijn grootste uitdaging was om de staatsfinancien weer op orde te brengen. De laatste tien jaar was de staatschuld enorm opgelopen en kampte het land met een inflatie en een stagnerende economie. Hij slaagde erin om deze taak met verve te volbrengen.

Crisismanager

Miljarden bezuinigingen bleken onontkoombaar, maar hij slaagde er ook in om zowel de vakbewegingen als de werkgevers aan zijn zijde te scharen. Met het Akkoord van Wassenaar kreeg hij de vakbonden zover om akkoord te gaan met loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting. De economie bloeide op en Nederland werd een van de landen met de meest gezonde overheidshuishouding van Europa. Na twaalf jaar premierschap trad Lubbers in 1994 uit de politiek. Helaas was de opvolging onvoldoende geregeld binnen het CDA en verloor de partij tijdens de verkiezingen in 1994 een historische 20 zetels.

In 2000 werd Lubbers door VN-secretaris-generaal gevraagd om Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen te worden. Een taak die hij met evenveel overgave op zich nam als het premierschap. Tijdens zijn periode bij de UNHCR daalde het aantal vluchtelingen wereldwijd met bijna 22% van 21,8 miljoen in 2001 tot bijna 17,1
miljoen in 2004. Lubbers raakte in opspraak na aantijgingen van een medewerkster dat hij haar betast zou hebben. Hoewel de beschuldigen nooit zijn bewezen, achtte Lubbers zijn positie onhoudbaar en legde zijn functie in 2005 neer.

Tegenwoordig ontpopt hij zich tot een vurig tegenstander van kernwapens, milieuvervuiling en vreemdelingenhaat. Door zijn uitzonderlijke diplomatieke kwaliteiten is hij een aantal keer aangesteld als
fomateur tijdens kabinetsformaties. De laatste keer was in 2010, toen hij het kabinet Rutte I tot stand bracht en dus de samenwerking tussen de VVD, het CDA en de PVV van Geert Wilders. Later keerde hij zich tegen
deze samenwerking.

 

Bijnaam / pseudoniem:
Ruud Shock, der Macher, de koene keeper, de dekhengst uit Kralingen
Functie / titel:
minister-president van Nederland
Geboorte- en sterfdatum:
7 mei 1937
Plaats geboorte:
Rotterdam
Sekse:
Man
Woonplaatsen:
Rotterdam,Nijmegen
Persoonscategorie:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0