Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg

Willem Lodewijk was de oudste zoon van Jan VI van Nassau-Dillenburg (Jan de Oude) en diens eerste vrouw Elisabeth van Leuchtenberg. Dit maakte Willem Lodewijk tot het neefje van Willem van Oranje, die immers de broer van zijn vader Jan was. Bij de dood van zijn vader in 1607 erfde Willem Lodewijk de titel Graaf van Nassau-Dillenburg.

Oorlog

Willem Lodewijk kwam in 1575 samen met zijn vader naar de Nederlanden. Jan van Nassau deed korte tijd dienst als stadhouder van Gelre. Zoon Willem Lodewijk richtte zich op de strijd, met name in de noordelijke gebieden. Voor het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) speelde hij, samen met zijn neef en zwager Maurits van Nassau, een belangrijke rol in de Tachtigjarige Oorlog. Samen voerden zij het bevel over de Staatse troepen. Willem Lodewijk voerde belangrijke hervormingen in het leger door. Aan de ene kant zorgde hij ervoor dat de soldaten op regelmatige tijden hun soldij kregen, aan de andere kant verlangde hij als tegenprestatie uiterste discipline. Hij was een sterk voorstander van een aanvalsoorlog: in plaats van de opstandige gebieden te beschermen tegen Spaanse aanvallen, moesten de opstandelingen actief door Spanje bezette gebieden aanvallen. Hierbij gebruikte hij oorlogstechnieken die eeuwen eerder al door de Romeinen werden gebruikt.

Na de dood van Willem van Oranje in 1584 werd Willem Lodewijk stadhouder van Friesland. Daar was hij erg geliefd, wat hem de bijnaam Us Heit (onze vader) opleverde. Later werd zijn machtsgebied nog uitgebreid met de gewesten Groningen (1594) en Drenthe (1596). Op 23 juli 1594 veroverden de staatse troepen eindelijk de stad Groningen, wat een grote overwinning op de Spanjaarden betekende. Het nieuwe gewest, Stad en Lande genaamd, werd aan stadhouder Willem Lodewijk toevertrouwd.

Huwelijk

Willem Lodewijk huwde op 15 (of 22) november 1587 met zijn nicht Anna van Nassau (dochter van Willem van Oranje en diens tweede echtgenote Anna van Saksen). Afgaande op een brief uit 1586 van Willem Lodewijk aan zijn vader hadden Willem Lodewijk en Anna al sinds 1581 gevoelens voor elkaar. Het huwelijk was echter tegen de zin van Jan de Oude vanwege de schulden van de inmiddels overleden Willem van Oranje. Ook het feit dat Willem Lodewijk en Anna volle neef en nicht waren, had geen positieve invloed op de perceptie van het huwelijk. Nadat gereformeerde theologen desondanks van mening bleken dat het huwelijk door mocht gaan, konden de twee trouwen. Anna werd echter al snel ziek en zij overleed tijdens haar eerste zwangerschap in juni 1588. Willem Lodewijk kwam het verlies van zijn vrouw niet te boven en is nooit hertrouwd.

Overlijden

In mei 1620 werd Willem Lodewijk, net teruggekeerd uit Holland, waar hij voor de zoveelste keer de belangen van Friesland had behartigd, getroffen door een beroerte waaraan hij op de 31e overleed. Na zes weken werd zijn gebalsemde lichaam ten grave gedragen. Hij werd bijgezet in de Grafkelder van de Friesche Nassaus in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. In 1588 had zijn vrouw Anna hier al haar laatste rustplaats gevonden.

Bijnaam / pseudoniem:
Us Heit
Functie / titel:
stadhouder van Friesland
Geboorte- en sterfdatum:
13 maart 1560 / 31 mei 1620
Plaats geboorte:
Dillenburg
Plaats sterven:
Leeuwarden
Sekse:
Man

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0