Den Haag – het Zeeheldenkwartier

Horizontal tabs

Beschrijving

In het Zeeheldenkwartier vindt u prachtige gebouwen en sfeervolle pleinen. Het is een van de gezelligste van de vele 19e eeuwse wijken die Den Haag nog heeft.

Er is een bijzondere mix van 19e eeuwse gebouwen. Er is wat nieuwbouw aanwezig, maar de trend lijkt te zijn om ook die nieuwbouw meer in de 19e eeuwse stijl te bouwen en zo hoort het ook. Den Haag mag wat trotser zijn op de bouwstijlen uit de 19e eeuw, die zelfs vrienden uit Praag, Parijs, Londen en Rome die ik rondgeleid heb – positief – versteld doen staan.

De wijk grenst aan het Oude Centrum van Den Haag en aan andere 19e eeuwse wijken zoals Duinoord, Regentessekwartier, Sorghvliet en Willemspark. Bovendien raakt het de Archipelbuurt aan bij de Javastraat. Vroeger was de wijk begrensd door drie waterwegen, de Afzandingsvaart (Waldeck Pyrmontkade), de nog bestaande Noord West Singelgracht (Veenkade) en de Haagse Beek (Zeestraat). De laatste grens is de Laan van Meerdervoort waar, gezien de ligging op een voormalige duinwal, geen water gestroomd heeft.

Doolhof

Het Zeeheldenkwartier is de laatste decennia van de 19e eeuw aangelegd door particuliere projectontwikkelaren. Na de dood van Anna Paulowna waren zij de gemeente voor bij het verkrijgen van de grond van deze prinses, de weduwe van Koning Willem II. Het bijzondere is dat de projectontwikkelaren direct begonnen met het indelen van de straten en woningen, maar dat ze daarbij geen rekening hielden met elkaars plannen. Daardoor ontstond tussen het Anna Paulownaplein en het prins Hendrikplin een ‘Venetiaans’ stukje Den Haag, dat zich heel goed laat omschrijven als een klein doolhof. Verder zijn alle 19e eeuwse straten redelijk smal. Alleen de Piet Heinstraat en de Elandstraat zijn breder. Langs de Elandstraat liep tot 1901 een gracht.

Het heeft de wijk een hele bijzondere en intieme sfeer gegeven, die echter wel lastig was voor het verkeer. Omstreeks 1924 is de Vondelstraat daarom diagonaal door een deel van de wijk heen gelegd. Daarbij werden fraaie panden afgebroken en verrezen grote huizenblokken langs die nieuwe Vondelstraat.

De pleinen van dit deel van Den Haag liggen vrijwel allemaal op een lijn, de namen hebben veelal te maken met het Nederlandse Koningshuis. Er is een soort pleinen-ketting gecreëerd.

Op het kaartje ligt de Toussaintkade rechtsonder en de Elandstraat en de Piet Heinstraat gaan van links naar rechts door het midden van het plaatje. Het grote plein erboven is het prins Hendrikplein, rechts daarvan is nog het Anna Paulownaplein voor de helft te zien. De Vondelstraat gaat dwars door de wijk heen en klieft oude straten, zoals De Riemerstraat, in tweeen. Wat meteen opvalt is dat er flinke tuinen te zien zijn. Hier en daar bevinden zich nog 19e eeuwse hofjeswoningen.   

Zeeheldenfestival

Jaarlijks, rond eind juni, wordt door vrijwilligers van bewonersorganisatie De Groene Eland het Zeeheldenfestival georganiseerd. Wat in 1981 als een wijkfeestje begon is uitgegroeid tot een vijfdaags multicultureel festival op het Prins Hendrikplein met een verscheidenheid aan optredens, straattheater en activiteiten.

 

Wandeling

Een wandeling langs de pleinen-ketting is zeker de moeite waard. Op die wandeling doorsnijdt u het hele Zeeheldenkwartier.

Men kan beginnen bij Plein 1813 in het Willemspark. Op dit plein staat het enorme monument ter ere van de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden. Indien men via de Sophialaan, Zeestraat en Bazarstraat in zuid-westelijke richting gaat komt men op het Anna Paulownaplein. Dit is een klein plein met enkele gezellige café’s, winkels en prachtige woonhuizen. Opdrachtgever van de bouw van de kleurrijke panden achter het standbeeld van Anna Paulowna was E. Beekman, die zelf aan het smidswater woonde en eigenaar was van het fraaie Jugendstil pand Hooikade 9, Villa Helena. Ook het latere Filmhuis (nu Loft interieurs) aan de Denneweg was van hem en het pakhuis dat nu Theater Pepijn huisvest. Architect van deze panden was de bekende Jugendstil architect Jan Willem Bosboom.

Puntdak

Bij het Anna Paulownaplein ontwierp hij de gebouwen zo dat er voor het eerst aparte deuren waren voor winkels en woonhuizen. Zie de foto’s van dit plein in 1902 en ruim honderd jaar later. Helaas is het prachtige puntdak op de hoek verdwenen. Boven de gebouwen ziet men de torens van het Vredespaleis uitsteken. Men kan naar dat sprookjeskasteelachtige gebouw toe, maar men kan ook doorlopen in zuidwestelijke richting.

Via de Trompstraat, de Hugo de Grootstraat en de Prins Hendrikstraat komt men vervolgens op het in 2000 opgeknapte Prins Hendrikplein. Ook rond dit plein staan prachtige gebouwen. De Prins Hendrikstraat vervolgend komt men op het rustige, mooie Koningsplein. Ook hier vindt men gezellige café’s en restaurantjes,. Indien men doorloopt door de Weimarstraat komt men uiteindelijk bij het statige Regentesseplein.

Indien u dan nog  verder wilt, kunt u over de eveneens zeer statige Regenteselaan in de richting van het statenkwartier wandelen. De huizen langs deze straat zijn veelal in neo-renaissancestijl gebouwd. Zoals in veel 19e eeuwse woonwiijken ziet men er gebouwen met torentjes, erkers en rijke versierselen. Bij de Laan van Meerdervoort stekt men over naar de Reinkenstraat. Indien men die uitloopt komt men bij een van de meest bijzondere pleinen van de stad, het Sweelinckplein.

 

 

http://historie.hdpnet.nl

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zeeheldenkwartier_(Den_Haag)

http://www.zeeheldenfestival.nl/perm_site/

http://www.zeeheldenkwartier.com/

http://www.zeeheldenkwartier.nl/geschiedenis.html

http://www.groene-eland.nl/ 

 

Adres

Prins Hendrikplein
2518 JA gravenha

Telefoonnummer

070-3560410

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0