Fort Asperen (Acquoy)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het torenfort Asperen maakte onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en is gelegen ten zuidoosten van Asperen in de gemeente Lingewaal in Gelderland. Het ligt langs een dijk die een doorgang (acces) in de Waterlinie is.

Rondom het complex ligt een gracht en het fort is bereikbaar middels een ophaalbrug. Het zware drie verdiepingen tellende gebouw bestaat uit buitenmuren van anderhalve meter dik. De drie verdiepingen bestaan uit een kelder, begane grond met geweerschietgaten, eerste etage met kanonschietgaten en geheel boven een aarden bovenbatterij.

Onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het fort is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Linie loopt van Muiden tot de Biesbosch en bestaat uit 46 forten en 5 vestingsteden. Duizend militaire en waterbouwkundige objecten zijn door deze linie verbonden in een omliggend open landschap.

Het fort had de vorm van een halve cirkel met erin een bomvrije toren, omgeven door een gracht met ophaalbrug. In 1879-1880 werd de gracht gedempt en de noordzijde van de toren 'aangeaard'. In deze aanaarding bevindt zich op de begane grond een remise met daaronder gelegen buskruit- en projectielenmagazijn/opvulplaats, voorzien van munitieliften. In 1914-1918 werd het fort voorzien van een scherfvrij betonnen wachthuis bij de ingangt en werden in het oostelijk en westelijk deel van de wal scherfvrije betonnen waarnemingsposten gebouwd. Daar kwamen in 1939-1940 gewapend betonnen schuilplaatsen bij.

Inundatiemogelijkheden

Het gebied tussen Lek en Waal was in twee kommen verdeeld. Ten noorden van de Linge werd de kom gevuld met Lekwater via een waaiersluis bij het Spoel. De zuidelijke kom kreeg water uit de Waal via een sluis bij Dalem. Beide kommen waren ook te vullen met Lingewater via twee waaiersluizen bij Asperen.

KunstFort

KunstFort Asperen is sinds 2009 rijksmonument en is sinds de jaren tachtig in de zomermaanden in gebruik als KunstFort. De Stichting KunstFort Asperen organiseert er kunst- en designtentoonstellingen. Ook zijn er vele (educatieve) activiteiten, voor jong en oud. In de wintermaanden is het fort gesloten voor publiek. Dan overwintert er een flinke vleermuispopulatie.

Restauratie

Fort Asperen verkeerde tot enige jaren geleden in uiterst slechte staat. Het bestuur van de Stichting KunstFort Asperen besloot een stichting op te richten voor de restauratie van het fort: Stichting Monument Fort Asperen (SMFA). Het fort wordt in drie fasen gerestaureerd.

In de eerste fase is het dak van het fort aangepakt. De aarden bovenbatterij is verwijderd en heeft plaatsgemaakt voor een houten constructie. De tweede fase bestaat uit de reconstructie van de oorspronkelijke brug, de restauratie van de wallen rond het fort en de renovatie van de Taveerne. Ook wordt de omwalling hersteld. Die is in de loop van de decennia diverse keren vergraven. Daarnaast heeft de tand des tijds zijn werk gedaan, onder andere via erosie en boomgroei. Het gevolg is dat de vroegere strakke wallen zijn vervallen tot een vrij ondefinieerbaar reliëf met veel bomen erop. De vroegere walvormen zijn hierin vrijwel niet meer te herkennen. 

Uitgangspunt voor het herstel van de buitenste omwalling is de toestand van ongeveer 1870. De grondvormen krijgen de strakke, heldere vormen van die tijd terug. De meer naar binnen gelegen wallen worden nog niet hersteld. De tuin van de fortwachterswoning naast het fort blijft zoals hij nu is.

In de derde fase is de forttoren zelf een de beurt. Uitgangspunt is dat het fort blijft zoals het is, zonder nieuwe toevoegingen. Het fort wordt niet naar een bepaalde tijd teruggerestaureerd, dus de gehele geschiedenis ervan blijft zichtbaar.

Adres

Langendijk 60
4151 BR Acquoy

Openingstijden

In de zomermaanden worden er verschillende activiteiten georganiseerd op het fort. In de wintermaanden (van oktober tot april) is het fort niet toegankelijk voor publiek, vanwege de vleermuizen die er overwinteren.
De Taveerne is in oktober van donderdag t/m zondag geopend van 11.00-17.00 uur. Van 1 november tot 1 april 2015 is de Taveerne van vrijdag t/m zondag geopend van 11.00-17.00 uur.
Buiten deze tijden alleen na afspraak of reservering.

Telefoonnummer

06 15054728

Facilities

  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1