Fort de Gagel (Utrecht)

Horizontal tabs

Beschrijving

Fort de Gagel is een fort in Utrecht. Het werd aangelegd tussen 1819 en 1821. Het maakte deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op het fort zijn nog het wachthuis, de kazerne en de brug aanwezig. Daarbij zijn de fortwachterswoning en drie betonnen groepsschuilplaatsen nog aanwezig. De functie van het fort was het afsluiten van de inundatiesluizen in de buurt, de Gageldijk en de Huydecoperweg. Het fort is in goede staat en het fortterrein is vrij toegankelijk.

Bouwgeschiedenis

Fort de Gagel werd in 1819-1821 aangelegd. Het werd gebouwd als een L-vormige aarden wallen met opstelplaatsen voor het geschut, omringd door een gracht. Vanaf 1848 werden uitvoerige wijzigingen aangebracht. Er werd een vierkant bomvrij wachthuis gebouwd, zelf ook omgeven door een gracht. Zo vormde het een redoute. Ca. 1880 werden nogmaals verbeteringen aangebracht. De gracht om het wachthuis werd voor een deel gedempt. Verder werden een kazerne en een remise gebouwd. Het wachthuis werd van binnen verbouwd.

Militair gebruik

In 1870 werd Fort de Gagel ingezet tijdens de Frans-Duitse oorlog. Het fort werd tevens in stelling gebracht tijdens de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. Het werd geheel bemand.

In 1939, tijdens de mobilisatie, werd Fort de Gagel wederom ingezet. Op en in de buurt van het fort werden loopgraven en schuilplaatsen aangelegd. Het fort maakte deel uit van de tweede lijn in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De frontlijn bereikte het fort nooit, aangezien Nederland daarvoor al capituleerde.

Exploitatie gezocht

Jaren na de Tweede Wereldoorlog werd de militaire functie van Fort de Gagel opgeheven. In 1971 werd het aangekocht door de gemeente Utrecht. Op dit moment wordt gezocht naar een ondernemer met plannen voor de exploitatie van het fort.

Adres

Facilities

  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0