Fort in de Botshol

Horizontal tabs

Beschrijving

Botshol is een prachtig natuurgebied tussen Abcoude en Vinkeveen met grote plassen, smalle slootjes, rietland en moerasbos. In het landschap herken je petgaten en legakkers die gevormd zijn door het afgraven van veen. Door intensieve vervening zijn grote plassen ontstaan, de Grote Wije en de Kleine Wije. In het heldere water komen veel zeldzame waterplanten voor.

Alleen een groene bult die oprijst vanuit het platte weidelandschap verraadt de aanwezigheid van een ‘fort’. Het fortterrein heeft namelijk nooit bomvrije gebouwen gekregen. Slechts een aantal verstevigde aarden wallen werd in 1895 aan gelegd in het Zuidfront van de Stelling van Amsterdam. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd de aanleg van de gebouwen uitgesteld.

Onderduikers

Na de oorlog vond men het niet meer nodig deze alsnog te bouwen. Het idee van een kringstelling bleek door de snelle veranderingen in oorlogsvoering achterhaald. Het fort kreeg wel een fortwachterswoning en een bergloods. Onderduikers vonden hier in de Tweede Wereldoorlog een veilig heenkomen.

In 1942 kwam fortwachter Reinderts met zijn gezin op het fort wonen. Reinderts zat bij het verzet en de afgelegen en beschermde plek maakte het fortterrein bijzonder geschikt om onderduikers te huisvesten. Ze werden onder meer ondergebracht in de bergloods. Wapens werden in het konijnenhok verstopt. De fortgracht zorgde voor voldoende vis, zoals paling, snoek en zeelt. Van de omliggende weilanden werd extra voedsel gehaald. Aan eieren en schapenvlees was nooit gebrek.

Zeldzame planten

Botshol en Waverhoek vormen een uniek natuurgebied. De groene oase van trust heeft een karakteristieke flora en fauna en herbergt veel zeldzame planten, vissen, reptielen, vogels en andere dieren. Het grootste belang van de plassen bestaat echter uit de aquatische flora en fauna. Een van de zeldzamere planten is het groot nimfkruid, terwijl de krabbenscheer en het blaasjeskruid (een merkwaardig vleesetend waterplantje) plaatselijk massaal voorkomen. 

Bepaalde delen van de plassen hebben een vegetatie van charaweiden. Dit zijn soms zeer dichte vegetaties van kranswieren die op de meerbodem groeien. Door hun invloed op de samenstelling van het water treedt plaatselijk neerslag van kalk (calciumcarbonaat) op in de vorm van kalkslib. Het slib bevat naast veel amorfe kalk ook veel resten van kranswieren, veel zoetwatermollusken, ostracoden, andere ongewervelde dieren en visresten.

Stiltegebied

Het gebied wordt thans beheerd door Natuurmonumenten en is aangewezen als een stiltegebied. Het is uitsluitend toegankelijk met roeibootjes die op twee plekken te huur zijn. Om de zeldzame plantengemeenschap in stand te houden wordt al het water dat het gebied binnenkomt sinds 1989 gedefosfateerd. Het gebied heeft een oppervlak van 215 hectare en is een beschermd Natura 2000 gebied.

Bronnen:

Adres

Botshol 23
1391 HP Abcoude

Openingstijden

Vanwege de vele bijzondere planten- en vogelsoorten mag je alleen buiten het broedseizoen (1 april tot 16 juni) varen op de plassen. Huur een roeibootje of ga mee met een vaartocht met de boswachter.

Telefoonnummer

06 - 542 95 204

E-mailadres

http://bit.ly/2kw8u0f

Facilities

  •  

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0