Fort Vossegat (Utrecht)

Horizontal tabs

Beschrijving

Fort Vossegat werd tussen 1817 en 1819 ten oosten van Utrecht gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort lag op de noordelijke oever van de Kromme Rijn en moest deze afsluiten indien nodig, evenals de weg tussen Utrecht en Bunnik en een nabijgelegen inundatiesluis.

Sinds lange tijd plaats ter verdediging

Op de plaats waar later Fort Vossegat zou verrijzen, lag al in 1787 een door patriotten aangelegde batterij (een eenheid artillerie-wapens, met bijvoorbeeld kanonnen, vaak opgesteld in een rij).

Hier, op de noordoever van de Kromme Rijn, ter hoogte van de splitsing met de Minstroom, verrees in 1817-1819 een fort ter afsluiting van de Kromme Rijn. Het fort beschikte over twee ravelijns (verdedigingseilanden in de gracht), een wachthuis en drie bastions. In 1849 werd een reduit aangelegd, met daarop een bomvrij wachthuis (1849-1851). Tussen 1861 en 1862 werd een zg. doorlaatsluis gebouwd, ook wel de Brug met de twaalf gaten genoemd. Deze is tegenwoordig voor het overgrote deel omringd door het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht. In 1875 werd een officiershut aangelegd, tegenwoordig de Tamboershut genoemd.

Aanpassingen

Nadat rond ca. 1860 de impact en reikwijdte van geschutswapens sterk verbeterde, werd dit in de Nieuwe Hollandse Waterlinie opgevangen door de aanleg van zogenaamde vooruitgeschoven forten. Hierdoor nam de betekenis van Fort Vossegat sterk af.  Het fort werd verbouwd naar een simpel open werk. Op een deel van het terrein werd de Kromhoutkazerne gebouwd.

Tussen 1930 en 1940 was het Bureau Brugvernieling in het reduit van Fort Vossegat gevestigd. Onder de nieuwe naam Bureau Voorbereidingen Voorzieningen aan Kunstwerken zetelde het eveneens van 1946 tot 1966 in Fort Vossegat. Daarna verhuisde het bureau naar Fort op de Ruigenhoekse Dijk en Fort Blauwkapel.

Tegenwoordig rest ons nog maar weinig van Fort Vossegat. Het is nog steeds in bezit van Defensie. Op het terrein wordt een nieuw militair gebouwencomplex aangelegd, o.a. het nieuwe hoofdkantoor van de Koninklijke Landmacht.

Adres

Weg tot de Wetenschap
3584 AC Utrecht

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0