Joods Historisch Museum (Amsterdam)

Horizontal tabs

Beschrijving

Joods Cultureel Kwartier
In hartje Amsterdam vindt u op nog geen vierkante kilometer een aantal imposante joodse monumentale gebouwen. Een korte wandeling door de oude jodenbuurt voert u langs het cultureel toonaangevende Joods Historisch Museum en haar prikkelende Kindermuseum, de statige Portugese Synagoge en het indrukwekkende monument de Hollandsche Schouwburg.

Introductie
Het Joods Historisch Museum is gevestigd in een complex van vier Hoogduitse synagogen in Amsterdam. Het museum richt zich op de presentatie van de joodse cultuur, waarbij de Nederlandse joodse gemeenschap het middelpunt vormt. Het museum kent vier vaste tentoonstellingen:
• Geschiedenis van de joden in Nederland 1600-1900
• Geschiedenis van de joden in Nederland 1900-heden
• Religie
• JHM Kindermuseum: het huis van de familie Hollander

Collectie
Naast de vaste tentoonstellingen worden ook regelmatig wisseltentoonstellingen georganiseerd. Hierbij is vaak aandacht voor werk van Nederlandse joodse kunstenaars envan niet-joodse kunstenaars met een joods thema. Bij de wisseltentoonstelling zit ook altijd een fototentoonstelling met bijzondere foto’s.

Vaste tentoonstellingen
• Geschiedenis van de joden in Nederland 1600-1900
• Geschiedenis van de joden in Nederland 1900-nu
• Religie
• JHM Kindermuseum

Geschiedenis
Op 23 mei 1930 werd de Stichting Joods Historisch Museum opgericht. De stichting stelde zichzelf tot doel, het verzamelen en tentoonstellen van datgene, hetwelk een beeld geeft van het joodsche leven in het algemeen en het Nederlandsche Joodsche leven in het bijzonder, alles in den meest ruimen zin des woords, het bespreken in bijeenkomsten van al wat daarop betrekking heeft en het te baat nemen van alle zoodanige middelen die Joodsche kunst en wetenschap kunnen bevorderen. Op de bovenste verdieping van het Amsterdams Historisch Museum, in de Waag van Amsterdam, werd een kamertje vrijgemaakt om de collectie tentoon te stellen. Op 24 februari 1932 opende het museum haar deuren.

Ook joodse musea niet veilig in Tweede Wereldoorlog
In mei 1940 moest het museum gedwongen haar deuren sluiten. Hoewel het bestuur geprobeerd had de collectie in veiligheid te brengen door deze grotendeels bij het Stedelijk Museum te stallen, werd een groot deel van de collectie toch in beslag genomen. In drie transporten in maart, september en november 1946 kwam een klein deel van de ingenomen collectie terug naar Amsterdam. Dit teruggekeerde deel bestond vooral uit religieuze voorwerpen, maar het verzamelbeleid veranderde. Na de oorlog ging het museum zich steeds meer toeleggen op de geschiedenis en cultuur van de Nederlandse joden. Op 14 juli 1955 heropende minister Willem Drees het Joods Historisch Museum, dat de gehele zolderverdieping van de Waag tot haar beschikking had gekregen.

Uitbreiding en verhuizing
In 1974 mocht het museum het hele Waaggebouw in gebruik nemen. Hieruit blijkt al dat de collectie enorm gegroeid was. In 1975 werd de documentaire collectie (archiefmateriaal, boeken, beeldmateriaal, etc.) ondergebracht in een aparte Mediatheek, die op afspraak geopend was.

Het Joods Historisch Museum verhuisde in 1987 naar de vier synagogen aan het Jonas Daniël Meijerplein. De synagogen waren al sinds 1943 niet meer in gebruik. In 1945 bleek dat de gebouwen geplunderd waren. De complete inrichting, inclusief meubilair, was verwijderd. Het Joods Historisch Museum liet de vier gebouwen restaureren, waarbij zoveel mogelijk de laat achttiende-eeuwse situatie hersteld werd. Moderne materialen vormden de verbinding tussen de gebouwen, waarmee uitgebeeld werd dat de overgang van synagoge naar museum niet het gevolg was van een geleidelijk proces, maar juist van een breuk in de geschiedenis. Koningin Beatrix opende op 3 mei 1987 de nieuwe deuren van het Joods Historisch Museum.

Adres

Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam

Openingstijden

Het JHM is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur.
De Mediatheek is geopend van maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer

020 5310310

E-mailadres

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0