Kneuterdijk 22 en 24 (Den Haag)

Horizontal tabs

Beschrijving

Kneuterdijk 22 in Den Haag is een gebouwencomplex met roemruchte historie. Oorspronkelijk waren dit twee verschillende huizen, met huisnummers 22 en 24 aan de Haagse Kneuterdijk. Ooit waren het twee stadspaleisjes van Johan van Oldenbarnevelt. Later vestigde Lodewijk Napoleon er de Militaire School. Sinds het begin van de negentiende eeuw was hier het Ministerie van Financiën gevestigd, met aan de westkant op nummer 20 het (voormalig) koninklijk paleis. Tegenwoordig is het pand met de mooie renaissancegevel in gebruik bij de Raad van State.

Oldenbarnevelt

Het huis heeft een eeuwenlange historie. De eerst bekende eigenaar was Jean de Ligne uit Henegouwen. Aan de Kneuterdijk stond een muur met een poort en daarachter lagen een binnenplaats en zijn huis. De Ligne sneuvelde in de Slag bij Heiligerlee in 1568, waarna zijn weduwe het huis verhuurde  aan Engelse en later aan Franse gezanten. In 1610 verkocht zijn zoon het pand voor 11.000 gulden aan niemand minder dan Johan van Oldenbarnevelt. Die liet alles slopen en zette er de twee panden voor in de plaats die nu nog zo bepalend zijn in het straatbeeld: een groot huis voor zichzelf en een kleiner huis voor zijn zoon Reinier. De raadspensionaris woonde er van 1611 tot aan zijn dramatische terechtstelling in 1619.

Zoon Reinier

Zoon Reinier zon op wraak en beraamde een aanslag op prins Maurits, maar de samenzwering werd ontdekt. Reinier werd in 1923 onthoofd, waarna de panden verbeurd werden verklaard. In 1624 werden de goederen openbaar verkocht. Weer een jaar later kreeg Van Oldenbarneveldts schoonzoon Cornelis van der Mijle de huizen toegewezen. Na diens dood besloot zijn weduwe de panden te gaan verhuren, net als de weduwe De Ligne had gedaan. De eerste huurders waren buitenlandse gezanten. Later volgde de VOC, beter bepaald het zogeheten Haagse Besogne, een beleidsonderdeel van de VOC. De erfgenamen van de weduwen verkochten de panden aan Hendrik Cloeck. Een rij van welgestelde en belangrijkie bewoners volgde.

Lodewijk Napoleon

Het huis werd achtereenvolgens gebruikt door Pieter Hendrik Cloeck, de Russische ambassadeur Kurakin, Willem Hendrik Hop, de Duitse gravin van Wartenberg en Jan Nijman. De laatste overleed in 1740 en in de periode die daarop volgde, kreeg het pand steeds meer een publieke bestemming. De erfgenamen van Nijman verhuurden het eerst aan de Nationale Rekenkamer, maar verkochten het vervolgens in 1806 aan de staat. Het pand werd de eerste jaren door het Departement van Financiën gebruikt en later werden de staatsarchieven er ondergebracht. De Agent van Oorlog kocht vervolgens de beide panden om ze te gebruiken als kazerne.

Koning Lodewijk Napoleon vestigde er vervolgens de Koninklijke Militaire School. In 1810 liet de school de huizen echter in ruïneuze toestand achter. Bij gebrek aan geld werd alleen het hoognodige gerepareerd. Na de inlijving van Nederland door Frankrijk gebruikte de Domeinen de panden aan de Kneuterdijk.

Vanaf 1814 kwam Kneuterdijk 22-24 weer in handen van het Ministerie van Financiën, dat het in de loop der eeuwen op onontwarbare wijze verbouwde complex tot 1974 in gebruik had. Daarna betrok de Raad van State het prestigieuze pand.

Adres

Kneuterdijk 22-24
2514 EN Den Haag

Openingstijden

Het huis is in gebruik door (de personeelsvereniging van) De Raad van State en derhalve niet altijd toegankelijk. Wel organiseert de Raad van State regelmatig lunchpauzeconcerten in de Gotische Zaal.

Telefoonnummer

070 - 426 42 51
070 - 426 40 33

Facilities

  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0