Mariahof

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Mariahof is aangelegd op de plaats waar vroeger de historische brouwerij "De Groene Poorte" stond. In 1958 werd deze afgebroken en de stad bood dit terrein aan aan de parochie in ruil voor het oorspronkelijke Mariahof dat Deken Andreas Michiels in 1930 had laten aanleggen op het Weg Om-traject. Het oorspronkelijk Mariahof bevatte 15 moderne kapellen met halfverheven beeldhouwwerken van Aloïs De Beule (1861-1935) van de Gentse Sint-Lucasschool. Langs de buitenzijde van deze kapellen kon de bezoeker de 14 kruiswegstaties 'doen' en langs de binnenzijde de 15 Rozenkransstaties.

Het nieuwe en huidige Mariahof is gelegen tussen de Dekenstraat en de Vestingstraat. Wat meteen opvalt is het aanzienlijke hoogteverschil. De Dekenstraat was een 'onderstraat' omdat ze veel lager loopt dan de Vestingsstraat waar de vroegere stadswal stond. Het park bestaat uit 4 terrassen waarvan het hoogste gebruikt wordt voor erediensten. Bij goed weer sluit de Mariaprocessie (met Pinksterzondag in de even jaartallen) nog steeds hier af met een viering.

Het lagere terras is een meditatieruimte waar de 15 "rozenkransmysteriën" tegen de muren zijn afgebeeld in kunstwerkjes van de gekende keramieker Max Van der Linden (1922-1999). Daar is ook een kapel ingericht waarvan het altaar helaas moest verwijderd worden omwille van veelvuldige jeugdige vrijpostigheid waardoor het altaar werd "gebruikt" voor andere doeleinden dan waarvoor het was opgericht...

Op dit terras werd ook een waardevolle arduinen staakkapel geplaatst die rond 1990 door een gedeeltelijke verkaveling van het Wegom-traject, in een privétuin kwam te liggen. Al is ze bij de verplaatsing doormidden gebroken, toch werd ze als monument geklasseerd.
De foto toont het Mariahof tijdens een plechtigheid waarmee de Mariastoet wordt afgesloten. De persoon die de foto neemt staat blijkbaar tussen de enkele Hallenaars die het beeld van Onze Lieve Vrouw van Halle zopas op het podium hebben neergezet en nu een erehaag vormen. Aartsbisschop kardinaal Danneels wordt geflankeerd door pastoor-deken Ward Van Loock en E.H. Eugeen Costermans directeur van het Lievevrouwecollege.

Het oorspronkelijke "Mariahof" maakte deel uit van de talrijke initiatieven waarmee deken Andreas Michiels tussen 1906 en 1931 Halle als moderne bedevaartstad aantrekkelijk maakte. Hij stichtte als eigentijds mysteriespel het "Mariaspel" dat tussen 1910 en 1945 om de vijf jaar telkens een tiental keer werd opgevoerd in een "Mariazaal" die plaats bood aan 2.000 toeschouwers; het "Mariakoor" behaalde gedurende meer dan 50 jaar nationale bekendheid; en in de Halse "Mariastoet" die tweemaal per jaar duizenden bezoekers en bedevaarders aantrok, figureerden honderden Hallenaars die niet enkel enthousiast opstapten in de stoet maar zelf een bijdrage moesten betalen voor organisatie en onderhoud van klederen en materiaal.

Dit nieuwe Mariahof werd door Mgr. Suenens - de latere kardinaal-aartsbisschop van België - ingewijd op 1 mei 1960. Men herdacht in dat jaar de 550ste verjaring van de kerkwijding door Pierre d'Ailly bisschop van Kamerijk tot wiens ambtsgebied Halle behoorde (tot de herindeling der bisdommen door Napoleon in 1801).

Adres

Dekenstraat
1500 Halle, België

Openingstijden

Vrij toegankelijk.

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0