Museum Hindeloopen

Horizontal tabs

Beschrijving

Inrichting De verschillende kamers, ingericht met o.a. Hindeloper beschilderd meubilair, Chinees porselein en fraai betegelde wanden geven een beeld van de aparte Hindeloper wooncultuur. De grote collectie beschilderde voorwerpen, zowel Hindeloper als niet-Hindeloper, geeft een overzicht van de schilderkunst zoals die zich in dit kleine Zuiderzeestadje heeft ontwikkeld. Ook de Hindeloper vrouwendracht met haar kleurrijke combinatie van gebloemde en geruite Oosterse stoffen en de aparte hoofdtooi wordt in al haar facetten getoond. Schilderijen, prenten en scheepsmodellen vertellen over de stads- en scheepvaarthistorie. Beschilderd meubilair Het Hindeloper beschilderde meubilair is wereldberoemd. Bedsteewanden, klaptafels, kastjes, miniatuurmeubeltjes: alles werd in de achttiende eeuw beschilderd in de typische Hindeloper kleuren en motieven. De belangrijkste ondergrondkleuren waren rood, blauw, wit en groen. De bijbelse taferelen en allegorische vrouwenfiguren werden ontleend aan platenbijbels en prentenboeken. De krullen, bloemen en bladeren, naar Renaissancevoorbeelden, zijn in Hindeloopen verwerkt tot een eigen schilderstijl. Uit de vakbekwaamheid van de beschilderingen kan worden opgemaakt dat het werk werd uitgevoerd door ambachtslieden. Prachtige voorbeelden van achttiende-eeuwse schilderkunst zijn bewaard gebleven. Maar ook schilderwerk uit andere delen van Nederland en Europa, met een vergelijkbare wooncultuur, worden in het museum tentoongesteld. Stijlkamers Op de eerste verdieping van het museum is een reconstructie gemaakt van een Hindeloper huis uit ca. 1740. De buitenkamer, de zogenaamde mooie kamer, is grotendeels ingericht met zeventiende-eeuws eikenhouten meubilair. Het dagelijks leven speelde zich af in de binnenkamer. Waarom deze ook wel de beschilderde kamer werd genoemd, zal je spoedig duidelijk zijn. Uiteraard ontbreken de bedsteden tussen de beide kamers niet. De betegelde wanden, het beschilderde meubilair, het talrijke Chinese porselein en de kleurrijke dracht maken de Hindeloper kamers tot een bont maar smaakvol geheel. Klederdracht De Hindeloper dracht is heel opvallend door het harmonieuze samengaan van gebloemde (sitsen) en geruite (Oostindische bonten) exotische stoffen en de aparte hoofdtooi. Aan de Hindeloper vrouw was in de vorige eeuwen meteen te zien of ze al dan niet in de rouw was, of ze gehuwd of ongehuwd was en of ze in werkdracht of pronkdracht liep. De blauwe kleur van het kostuum duidde op rouw. Omstreeks 1850 is deze dracht uit het straatbeeld verdwenen. Alle variaties van de vrouwendracht, de mannendracht en de verschillende kinderkostuums zijn in het museum vertegenwoordigd. Stads- en scheepvaarthistorie Plattegronden en stadsgezichten schetsen de ontwikkeling van Hindeloopen vanaf de vroege middeleeuwen. Door aanvallen van de zee zijn door de eeuwen heen delen van de stad verloren gegaan. In de eerste helft van de achttiende eeuw kwam de stad tot grote bloei dankzij de handelsvaart. Hindelopen had nauwe contacten met Amsterdam, de Hindeloper grootschippers lieten hier bijvoorbeeld hun fluitschepen overwinteren. Schilderijen, portretten, scheepsmodellen en souvenirs uit landen overzee getuigen van de handelsbetrekkingen met Scandinavië en Rusland. De negentiende eeuw kenmerkte zich door achteruitgang en grote armoede.  

Adres

Dijkweg 1
8713 KD Hindeloopen

Telefoonnummer

0514-521420

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0