Napoleonshoeve (Breskens)

Horizontal tabs

Beschrijving

De Napoleonshoeve is een camping die is aangelegd op de plaats waar ooit een in opdracht van Napoleon gebouwd fort  en later een boerderij lagen.

Rond 1813 liet Napoleon hier fortificaties bouwen onder de naam 'Napoléon'. Deze waren bedoeld om de vaarweg van Antwerpen te blokkeren en maakte onderdeel uit van de Stelling van Breskens, waartoe ook fort Frederik Hendrik en het Havenfort behoorden. Op 24 september 1811 bezocht Napoleon het fort en het fort Impérial, welke eveneens bij Breskens ligt.

Na de Franse tijd werd het fort omgedoopt tot 'Willem I' In 1859 werd het fort bij koninklijk besluit opgeheven en in de jaren die volgde werd het gesloopt. In 1875 laat Abraham Luteijn hier een boerderij genaam "Napoleonshoeve" bouwen.
In 1952 werd op plek van de inmiddels eveneens verdwenen hoeve de camping Napoleonshoeve geopend. In verband met de bouw van de Deltawerken, meer in het bijzonder het ophogen van de Zeedijk tot 'Deltahoogte' moest de camping eind jaren tachtig verplaatst worden naar de huidige plaats: recht boven het voormalige fort. Op de voormalige gracht werd een groenstrook aangelegd, waardoor deze nog goed zichtbaar is, zeker vanuit de lucht.

Het enige wat nog van het fort rest zijn, naast de naam van de camping, de sluitstenen van de toegangspoort. Op de ene staat het jaartal 1813, op de andere één grote N. De sluitstenen lager vroeger op het erf van de Napoleonshoeve opgeslagen. Nu staan ze bij de ingang van de camping. Tussen de sluitstenen staat een buste van Keizer Napoleon, maar deze is van veel recentere datum.

Adres

Zandertje 30
4511 RH Breskens

Telefoonnummer

0117 381 428

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0