Oudemannenhuis thans Frans Hals Museum

Horizontal tabs

Beschrijving

V.m. OUDEMANNENHUIS, in 1608 gesticht. In 1810 Ned. Geref. Weeshuis in 1866 Burgeravondschool, in 1917 Sted. Museum-Frans Halsmuseum. Vier om een binnenplaats opgetrokken vleugels waarvan het westelijke en het poortgebouw in het midden van de oostelijke vleugel tot de oorspronkelijke bouw behoren.

Westvleugel met gestrekte bakstenen gevel, begin 17e eeuw, met zandstenen blokken in vensterneggen en ontlastingsbogen, midden een trapgevel met zandstenen klauwstukken. 2 Ovale gebeeldhouwde medaillons, wapens Holland en Haarlem en 1608; bekronend fronton. Open koepel op het dak, 1820.

Deuromlijsting en bovenlicht 2e deel 18e eeuw.

Toegangspoort aan het Klein Heiligland 1681, versierd met sluitsteen en wapens.

Inwendig eetzaal met balksleutels, kraagstenen en bestrate vloer intact gebleven, 17e eeuw.

Poortgebouw aan het Groot Heiligland omstreeks 1600, sterk gerestaureerd beeld van een oude man, aanvang 17e eeuw.

Aan de zijde der binnenplaats poortopening, profielstenen met bergsteenblokken.

Dorische pilasters die hoofdgestel dragen.

Maskerkoppen.

Gebeeldhouwde stenen.

Het voorm. Oudemannenhuis (Groot Heiligland 62) , nu Frans Halsmuseum, werd in 1607-'11 gebouwd onder leiding van timmerman Claes Dircx, mogelijk naar plannen van regent Pieter Jacobsz van Campen. Het complex onderging verbouwingen in 1754-'55 en in 1810, toen hier het Geref. of Burgerweeshuis werd ingericht. Een ingrijpende restauratie en vernieuwing vond plaats in 1911-'13 (L.C. Dumont) voor de inrichting als Stedelijk Museum-Frans Halsmuseum. De cameren aan de binnenplaats heeft men rond 1810 vervangen door nieuwe vleugels, die op hun beurt rond 1912 zijn herbouwd in neorenaissance-vormen. In 1980-'81 is het museum aan de noordzijde uitgebreid (L.C. Röling).

Adres

Groot Heiligland 62
2011 ES Haarlem

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0