Polder Groot Mijdrecht

Horizontal tabs

Beschrijving

Polder Groot Mijdrecht is een landbouwgebied in het Groene Hart. Het is een voormalig waterschap in de provincie Utrecht bij de plaatsen Mijdrecht en Wilnis. De polder, die in 1880 is drooggelegd en geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik, ligt diep en laat gemakkelijk water door.

Het is water dat komt van de Utrechtse Heuvelrug via oude zeekleilagen met een hoog zout- en fosfaatgehalte. De overheid heeft hier ambitieuze plannen. Op termijn zal Polder Groot Mijdrecht Noord-Oost, dat begrensd wordt door de Vinkeveense Plassen, een ecologische verbinding zijn voor aangrenzende natuurgebieden zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen.

Gemaal Winkel

Het water in de polder wordt gereguleerd door het Gemaal Winkel. Het werd in 1960 gebouwd en is voorzien van elektromotoren en een dieselmotor die twee centrifugaalpompen met een totale capaciteit van 300 m3/min aandrijven. Het water wordt zo’n 5,5 meter opgevoerd en geloosd in de Waver, die de polder in het noorden begrensd. Voor 1960 stond op dezelfde plaats het stoomgemaal De Voogd

De polder Groot Mijdrecht Noord is circa 1000 hectare groot, bestaat uit een westelijk en een oostelijk deel, gescheiden door de Hoofdweg. Het deel Groot Mijdrecht Noord-Oost is 404 hectare groot, inclusief Waverhoek, en maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Er is een langdurige discussie geweest met vele partijen hoe het gebied in te richten. 

Natuurgebied

In 2012 bereikten het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Vereniging Natuurmonumenten, de bewonersdelegatie, de gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht overeenstemming over de inrichting van het oostelijk deel van de polder als natuurgebied, de zogenaamde ‘Versoberde Veenribbenvariant’. Met deze afspraak geldt voor het deel Groot Mijdrecht Noord-West geen ‘natuuropgave’ meer.

In deze variant kunnen vogels en andere dieren ongestoord heen- en weer pendelen. De Waverhoek, dat tegen natuurgebied Botshol aanligt, is het eerste gebied dat is ingericht als nieuwe, natte natuur. Hier is het waterpeil verhoogd tot plas-dras, waar vooral water- en moerasvogels van profiteren. Er zijn plassen gegraven die omzoomd raken met rietkragen, biezen en lisdodde.

Bomen krijgen in dit moerassige gebied geen kans omdat het te nat is. De natte natuur is gunstig voor vogels als roerdomp, purperreiger en lepelaar. Broedvogels zijn onder meer kraakeend, kuifeend en waterral.

Bronnen:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/polder-groot-mijdrecht
http://www.grootmijdrechtnoord.nl/default.aspx
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/818880/compromis-over-polder-groot-mijdrecht.html   
http://www.veenenbosenbosch.nl/project/polder-groot-mijdrecht-noord
http://www.acaciawater.com/nw-28008-7-3565454/nieuws/de_toekomst_van_polder_groot-mijdrecht.html

  

Adres

Botsholsedwarsweg 2
3646 AK Waverveen

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0