Standbeeld Spinoza Paviljoensgracht Den Haag

Horizontal tabs

Beschrijving

Op de Paviljoensgracht bevindt in het plantsoen voor het Spinozahuis een standbeeld van Spinoza. Corien Glaudemans van het Haags Gemeentearchief vertelt er het volgende over:

Op 21 februari 1877 herdachten vele belangstellenden in Den Haag het overlijden van Baruch de Spinoza in 1677. De bijeenkomst was georganiseerd door een comité  dat als doel had bij het sterfhuis van Spinoza aan de Paviljoensgracht 72 een standbeeld voor de wijsgeer op te richten.

1880 onthuld

In Nederland en in het buitenland ontstonden vele steuncomités om fondsen te werven. Uit Groot-Brittannië  kwam f 1.225,-- binnen, uit Zweden f 965,-- en uit Den Haag f 460,--. Amsterdam kwam tot grote ergernis van het organiserend comité  met slechts f 240,-- over de brug.

Dit was de reden dat men voor Den Haag koos als plaats voor het standbeeld. De Parijse beeldhouwer Frédéric Hexamer (1847-1924) kreeg de opdracht het standbeeld te vervaardigen. Op 14 september 1880 is het standbeeld voor het sterfhuis van Spinoza aan de Paviljoensgracht onthuld.

Het standbeeld van Spinoza is een rijksmonument.

Adres

Paviljoensgracht 72
2512 BR gravenha

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0