Stelling van Amsterdam

Horizontal tabs

Beschrijving

De Stelling van Amsterdam is een 135 kilometer lange verdedigingslinie, gelegen op een kleine 20 kilometer van de stad Amsterdam. Het moest de belangrijkste stad van ons land verdedigen tegen dreiging van voornamelijk de supermachten Engeland, Frankrijk en Duitsland.

De stelling van Amsterdam is tussen 1881 en 1914 aangelegd door het Departement van Oorlog. De verdedigingskring omvat drie tot vijf kilometer brede onderwaterzettingen (inundaties), 36 forten, twee kustforten, twee vestingen, vier batterijen en twee kustbatterijen. Het pantserfort Pampus in de voormalige Zuiderzee is ook een onderdeel van de stelling. Toen de verdedigingslinie in functie was waren er naast forten en batterijen ook inlaatsluizen, nevenbatterijen en magazijnen.

Forten bezichtigen

Het meest zichtbaar van de Stelling zijn nu nog de forten. Veel forten zijn tussen april en oktober geregeld geopend voor publiek. Zij zijn door fiets- en wandelroutes met elkaar verbonden. Naast openstellingen en rondleidingen zijn er regelmatig activiteiten op de forten, zoals theatervoorstellingen, exposities, kunstmarkten en re-enactmentdemonstraties. Bovendien is in aantal forten musea of horecagelegenheden gevestigd.

De stelling heeft een grote invloed gehad op de infrastructuur en ruimtelijke ordening van het gebied rondom Amsterdam. In het inundatiegebied is nauwelijks gebouwd en spoor- en wegverbindingen zijn om de forten heen gelegd.

UNESCO Erfgoed

De Stelling van Amsterdam staat sinds 1996 op de lijst van het Werelderfgoed van UNESCO. In 2005 heeft het Ministerie van VROM de stelling aangewezen als Nationaal Landschap, vanwege het samenhangende systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen, het groene en relatief stille karakter en de relatief grote openheid.

Adres

Amsterdam

Openingstijden

Veel forten zijn in de maanden tussen april en oktober geopend. Zie hiervoor de website van de Stelling van Amsterdam.

Facilities

  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0