Verdwenen kasteel van Halle

Horizontal tabs

Beschrijving

Algemeen wordt aanvaard dat Halle in de 10de eeuw de hoofdplaats was van een van de vier graafschappen van de Karolingische Pagus van Brabant. Dit wijst op de mogelijke aanwezigheid van een burcht in Halle. Het mottekasteel was toen weidverspreid in West-Europa. Sporen zijn er echter nooit van teruggevonden. Voortgaand op de figuratieve kaart van Jacob van Deventer was het kasteel van Halle een polygonale burcht, een (latere ?) variante van de ronde waterburchten zoals het kasteel van Beersel.

Het kasteel lag intra muros, binnen de stadsmuur, ten zuidoosten van de Brusselpoort en ten noordoosten van de Sint-Martinusbasiliek. Het vertoonde langs de westelijke kant de vorm van een polygoon en langs de oostelijke kant een cirkelvorm. De ingang lag aan de zuidwestelijke kant, achter het kerkkoor, tussen 2 torens. De westelijke gracht paalde aan de toegangsweg en was langs de noordelijke kant van het kasteel onderbroken.

In 1357 verleende van Willem van Beieren, graaf van Henegouwen, het recht van het beste kateel en het burgerschap aan Halle. De stad diende de opbrengst hiervan te besteden aan de versterking van de stad waartoe het kasteel behoorde. Deze vermelding is de oudste bron die verwijst naar het vroegere kasteel. In 1376-1377 is er sprake van een vierkante toren en 2 jaar later zijn er ook werken aan het kasteel. In 1382 startte de bouw van een nieuwe toren. Dit dateert het kasteel van Halle met zekerheid in de 2de helft van de 14de eeuw. In die eeuw was Halle een bloeiend bedevaartsoord. Het beeld van O.L.V.-Halle verbleef toen al 100 jaar in de stad. De oprichting van de broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle in 1338 als dé promotoren van de bedevaart zorgde jaarlijks voor grote stromen pelgrims. De bouw van het kasteel liep ook parallel met de bouw van de Sint-Martinusbasiliek (toen wel nog kerk). De archieven vermelden ook later nog tal van werken aan het kasteel, meestal herstellingen van schade veroorzaakt door belegeringen van de stad. In 1519 werd het kasteel samen met een groot deel van de stad geteisterd door een zware brand. De voorkant diende toen herbouwd te worden. In 1760 verliet de baljuw het kasteel omdat het onbewoonbaar geworden was.

In 1864 vestigen de Zwartzuster Augustinessen zich in Halle en kochten toen een eigendom van een zekere Blondiau, samen met enkele aanpalende percelen. De eigendom stond vermeld als het oude stadskasteel. Ze bouwden een klooster op de plaats van het kasteel. In 1935-1936 werd het voormalige ziekenhuis Sint-Mariaziekenhuis gebouwd. Vandaag is dit omgevormd tot het rusthuis Sint-Augustinus. Tijdens de werken aan de nieuwbouw werden de grondvesten van het kasteel bloot gelegd en kon er opnieuw archeologisch onderzoek worden verricht. Een deel van de kasteelmuur werd gevrijwaard en is op bepaalde momenten toegankelijk voor het publiek.

Adres

Cardijnstraat
1500 Halle, België

Openingstijden

De resten van de kasteelmuur zijn enkel op afspraak te bezichten mits voorafgaandelijke reservatie.

Telefoonnummer

0477568501

Facilities

  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0