Tips voor een goede tekst

Hoe schrijf ik een goede if then is now tekst? Hier vind je wat meer tips over hoe je een goede en leesbare tekst kunt schrijven. Onze redactie helpt je graag verder. 

Lees eerst de onderstaande TIPS voordat je hulp van de redactie vraagt.

Intro
De intro is de inleiding tot je verhaal en werkt als een lokkertje. Handig dus om je intro spannend en aantrekkelijk te maken. Een intro is geen samenvatting van je stuk, maar raakt wel de kern van je verhaal. Schrijf hem zo kort mogelijk (ongeveer drie regels) en gebruik wervende woorden. Om je intro nog spannender te maken kun je beginnen met een opvallend citaat of een korte opsomming, of je intro eindigen met een prikkelende vraag.

Opbouw
Om goed de kern en de richting van je verhaal te bepalen, kun je voor jezelf in twee of drie zinnen aangeven waar je verhaal over gaat. Wat wil je met het stuk zeggen en wat zou de lezer er aan moeten hebben? Bedenk voor jezelf welke onderdelen en vragen in ieder geval beantwoord moeten worden. Hou de zes hoofdvragen in je achterhoofd: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe?

Tussenkoppen
Tussenkoppen zijn de lijm tussen je alinea’s die je lezers aan het artikel geplakt moetenhouden. Ze moeten daarom duidelijk zijn, maar vooral ook nieuwsgierig maken. Hou ze kort en prikkelend. Het staat beter als je niet meteen na de intro een tussenkop gebruikt.

Alineas 
De structuur van je tekst. Hou ook de alinea’s kort maar krachtig, zo tussen de vier tot zes regels. Maak gebruik van bruggetjes tussen je alinea’s, dat leest beter. Stel, je hebt in de eerste alinea geschreven over een opstand. Dan kun je de tweede alinea beginnen met “Omdat er een opstand was...”.

Help,mijntekstistelang!
Geenzorgen.Bedenkofjebentafgewekenvanjeoorspronkelijkeplan.Kunjediezinnenookkortermakenzondervragenopteroepen?Probeerlijdendevormenzoveelmogelijkuitjeteksttehalen,diezijnonnodiglang(dusgeenhulpwerkwoordenalswordengebruiken).Leukeweetjesmakeneentekstspannend,maarzijnvaaknietnoodzakelijk.Jekunterdusbetereenpaarverwijderen.

Tips en tricks
Bedenk dat je voor een breed publiek schrijft. Probeer dus vaktermen als het kan te vermijden. Trucje: beeld je in dat je hetzelfde verhaal aan je buurman/vrouw moet vertellen.

Getallen van 1-10 en de tientallen 20-100 kun je voluit schrijven, dat staat mooier in je tekst. Wanneer je iets of iemand wil citeren, gebruik dan dubbele aanhalingstekens. Wanneer je iemand’s woorden naverteld, zijn enkele aanhalingstekens voldoende. Wil je een titel van een boek of een film noemen? Of een buitenlands woord gebruiken? Zet het dan cursief.

De opbouw van de mooiste zinnen is onderwerp/hulpwerkwoord(hoofdwerkwoord)/lijdend of meewerkend voorwerp/tijd/plaats/overig werkwoord. Het staat ook mooi als je verhaal volledig in de verleden tijd of tegenwoordige tijd schrijft. Wil je wisselen van tijd? Doe het dan in een nieuwe alinea. 

Je kunt je lezer beter niet achterlaten met vragen. Controleer even of je geen belangrijke zaken onvermeld hebt gelaten. Wanneer je een persoon of plaats introduceert is het altijd handig om er kort uitleg bij te geven. Dus “Lodewijk XIV, koning van Frankrijk” of “Augsburg, in Zuid-Duitsland”. Zo is je verhaal voor iedereen helder!

Heb je zelf nog schrijftips waar je zelf veel aan hebt gehad, geef dit aan ons door.

Wil je iets leren over schrijven voor het web? if then is now ontwikkelt een (gratis) cursus om je online teksten te helpen verbeteren. Geef je hiervoor op bij de redactie.