Almere

In 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht, waarna de eens zo onstuimige Zuiderzee definitief  veranderde in het kalme IJsselmeer. Dit huzarenstuk van de Nederlandse waterbouwkunde opende de weg naar de totstandkoming van een nog indrukwekkendere operatie,  namelijk de inpoldering van grote delen van het nieuw ontstane meer en de geboorte van een nieuwe stad.

Eén voor één vielen in de jaren ’40, ’50 en ’60 de  polders droog waarna er een onmetelijke hoeveelheid aan vruchtbare landbouwgrond ontstond. De Noordoostpolder omsloot enkele reeds bestaande dorpen, zoals het voormalige eiland Urk en de nieuwe woonkern Emmeloord. Emmeloord was een voortzetting van de nederzetting die voorheen op het voormalige eiland Schokland gelegen was.

Verder zouden er twee polders worden opgespoten die uitsluitend voor de landbouw zouden worden gebruikt. Deze twee Flevopolders  vormden de tegenwoordige provincie Flevoland. Nadat de steden in de Randstad vanaf de jaren ‘60 in toenemende mate overbevolkt dreigden te raken, werd de roep om nieuwe woongebieden op de Flevopolders steeds groter.

Boerenland of stad?

Hierop nam het Rijk het besluit  dat op de oostelijke Flevopolder Lelystad zou verrijzen en op de westelijke polder drie woonkernen die, naar de vroegmiddeleeuwse naam van het IJsselmeer, de namen Almere, Almere-Buiten en Almere-Haven zouden krijgen.

In november 1976 namen de eerste bewoners hun intrek in de eerste huizen van  Almere. Het zogeheten Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolder was verantwoordelijk voor zowel het bestuur van Almere, als van de woonkern Zeewolde. In 1984 werden de twee plaatsen zelfstandige gemeenten en gingen vanaf 1986 op in de nieuwe provincie Flevoland.

Almere groeistad

Oorspronkelijk waren de drie kernen van Almere gepland om uiteindelijk tussen de 125.000 en 250.000 inwoners te huisvestten, maar in 2007 stelde de stad dit aantal  bij tot 350.000 inwoners in 2030. De stad groeide zo snel dat de drie kernen al snel aan elkaar groeiden waardoor Almere niet alleen een aanzienlijke stad werd, maar zelfs uitgroeide tot de zevende gemeente van Nederland.

Niettemin kampt Almere al jaren met een imagoprobleem, ook onder de inwoners zelf. In de afgelopen tien jaar is er hard gewerkt aan een nieuw stadscentrum met één van de grootste winkelcentra van Nederland. Ook is het beleid uit de begintijd, dat uitsluitend was gericht op functionaliteit en eenduidigheid, ingeruild voor de bouw van meer exclusieve en opvallende woningen. Toch zegt slechts een luttele 37 procent van de inwoners Almere als mooi te ervaren. In een onderzoek van de Volkskrant werd Almere samen met het Belgische Charleroi zelfs als lelijkste stad van de Benelux bestempeld.

Toch heeft Almere verschillende internationale prijzen gewonnen voor haar architectuur en planologische invulling. In het onderzoek van Elsevier naar de ‘beste gemeenten om te wonen’, eindigde Almere van de 441 gemeenten op de 63e plaats. Met de uitbreiding van het wegen- en spoornet en de groei van uitgaansgelegenheden wordt Almere alsmaar aantrekkelijker en doet het er alles aan een bruisende 21e eeuwse stad te worden.  

 

Adres

Klarinetstraat 19
1312 NC Almere
Nederland

Reageren