Possozplein

ah_nieuwmarkt-vondel.jpg

Rechthebbende

Archief Halle

Rechten

C - De gebruiker moet toestemming vragen voor gebruik.

ah_vondel.jpg

Rechthebbende

Archief Halle

Rechten

C - De gebruiker moet toestemming vragen voor gebruik.

Het immense Possozplein is ontstaan door de afbraak de stadshallen en de Sollenbeemd. De stadshallen bevonden zich achter het historisch stadhuis en reikten tot aan de Zenne. De rivier, die gedurende eeuwen de levensader van Halle was, kwam vanuit de Molenborre door de huidige Vuurkruisenstraat en verliet de stad langsheen het steegje dat leidt naar huidige zijingang van C.C. ’t Vondel tussen het notarishuis en het O.L.V.-College. Rond het binnenplein, de koer van het stadhuis, bevonden zich de korenhallen, de lakenhallen alsook het vleeshuis, dat in 1721 overbodig werd nadat het slachthuis opende aan de Poterne-poort. Er was ook een hotel gevestigd met de naam het Schild van Bourgondië.

Door de opkomende industrialisering in de 19de eeuw (de aanleg van het kanaal in 1830 en de spoorweg in 1840) verloren de traditionele ambachten stilaan hun belang en zo ook de stadshallen waar ze hun waren aan de man brachten. De hallen fungeerden nog een tijdje als school maar ook die functie werd later opgevangen door de bouw van nieuwe scholen. In 1860 werden de stadshallen afgebroken. Zo ontstond de “Nieuwe Markt”. Na WO I kreeg  het de naam “Natiënplein”.  De Zenne verdween hier begin jaren ’60 onder de grond.

Daardoor waren ook de twee bruggen over de Zenne overbodig. De brug ter hoogte van huidig Café De Kelt, (vroeger Koning van Spanje) leidde naar de Kolvenierskazerne en de domeinen waar de Halse schuttersgilden trainden. De huidige straatnamen Handbooghof en Kolvenierstraat herinneren nog aan deze activiteit. Op het schuttersdomein van weleer staat vandaag het Heilig Hart Instituut.

Ter hoogte van het Vondel lag ook een brug die leidde naar de Vondelpoort. De poort werd afgebroken in 1963.

Reageren

Reacties

Slachthuis aan poterne in 1721. Moet dat niet 18honderd en zoveel zijn?