Geloof & Rede

Afbeelding uit 1573-1600, schilder onbekend, in Rijksmuseum Amsterdam

Kenau, heks of heldin

Lutheran Church Zwolle

Man, hoofd voor en zijaanzicht, zwart, wit grijs

Harry Mulisch

De verlokking van de Heilige Antonius

Gij zult niet vloeken - godslastering en de wet

Voorblad Sara Burgerhart 8e editie 1891

‘Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart’

Boerenoorlog wint Libris Geschiedenis Prijs 2013

Staande man, rood witte kleding, knielende man, in zwart beige kleding, grijze stenen, beige muur, groene begroeiing.

Zwarte Piet racistisch of niet

Rode baksteen, groene beplanting

Heksen bezoeken bij Kasteel Asten

Pagina's