Geloof & Rede

Portret van Thorbecke

Johan Rudolph Thorbecke

Portret Spinoza 1665

Baruch Spinoza

Bonifatius (fragment martelaarschap)

Moord op Bonifatius

Baldwin van Boulogne komt aan in Edessa, februari 1098

De Eerste Kruistocht

Beeldenstorm in een kerk

Beeldenstorm van 1566

Willem van Oranje, door Adriaen Thomaszoon Key

Willem van Oranje

Portugees-Israëlietische begraafplaats Beth Haim

Johan van Oldenbarnevelt

Kerk Ulrum

Afscheiding van 1834

Otto II van Lippe

Slag bij Ane

Pagina's