Inzicht in Innovatie

Innovatief Vlaanderen Richting morgen

Snoeien & hakken Waar halen we nog 46 miljoen?

Investeren in de toekomst ! Behalve in België

ITIN Social

  • Gerard Verbeek
  • Truus Gerritsen
  • Ans Hazenbrouck

Nog geen reacties

Inzicht in Innovatie

Introduction

Innovatief Vlaanderen

Het vlaamse gewest ziet de overheveling van het domein Wetenschap en Innovatie graag komen en zet sinds het begin van de overheveling alle mogelijke middelen in op Innovatie. Eerst met het 'DIRV-actie' project en sinds enkele jaren met het 'Vlaanderen in Actie' project. Waarmee ze tegen 2020 bij de meest welvarende regio's van Europa wil horen.

Op vlak van innovatie neemt het aandeel hoger geschoolden toe met de tijd. In 2012 bedroeg dit al 40,5% van de beroepsbevolking. Qua uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling(O&O) is dit  2,4% van het bruto binnenlands product. Vooral een aantal Duitse topregio’s doen het hier nog beter. Vlaanderen realiseerde wel reeds een aanzienlijke groei in O&O sinds 2006 (komende van 1,95%). Het Vlaamse Gewest heeft nog een serieuze achterstand op het vlak van levenslang leren waar de Scandinavische landen heel hoog scoren.

 

Snoeien & hakken

De federale overheid heeft met Michel I de grove middelen ingezet om het gat in de begroting te dichten en eventueel zelfs de overheidsschuld af te bouwen. Overal waar kon heeft ze het hakbijl ingeplaatst. In totaal moet de overheid 17 miljard besparen. Ook cultuur en wetenschapsbeleid moesten in de klappen delen.De 17 miljard is een getal dat de Europese Commissie heeft berekend door het optellen van de tekorten van de federale overheid, de deelstaten, de lokale besturen en de sociale zekerheid die er in 2016 zouden zijn om een begrotingsevenwicht te halen.

Het moeten dus structurele aanpassingen zijn en geen eenmalige maatregelen zoals de vorige regeringen meermaals deden. Deze maatregelen die nu genomen worden lijken structureel, maar zijn dit echter niet echt. Ze verschuiven gewoon het probleem van A naar B. Dat Belgie nu aan de rand van de afgrond staat, heeft te maken met het beleid van de regeringen in de jaren '90 en die erna. Coalities uit meerdere partijen die bijna lijnrecht tegenover elkaar staan maken compromissen, maar nooit duidelijke keuzes. 

Sowieso zal de overheid ook opnieuw moeten investeren en kan het onmogelijk deze taak alleen maar toeschrijven aan de privésector. Momenteel rekent ze daar echter wel op. Tegen het einde van de regeerperiode wil deze regering zich natuurlijk populair maken en zal ze zeker terug investeren in de bedrijven. De overheid heeft echter ook een voorbeeldfunctie en moet blijven investeren in Scholen, openbaar vervoer en wegen. Hier heeft de vorige regering zeker niet het goede voorbeeld gegeven.

Investeren in de toekomst !

Een rapport van de federale diensten voor Wetenschapsbeleid uit 2011 toont aan dat de overheden van de buurlanden Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, en grootmachten als Japan en de Verenigde Staten, hun uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek in de voorbije crisisjaren nog verder deden stijgen. België daarentegen laat haar inspanningen de voorbije jaren verder dalen. Terwijl die sinds 2000 al lager lagen dan in de buurlanden. Zo spenderen de Verenigde staten bijna het dubbele van het Bruto Binnenlands product aan onderzoek van België (zo een 1,2%). In onze buurlanden is dit tussen de 0,7 en 0.9%. In België is dit 0,6 en blijft dus verder dalen.

Vlaanderen ligt wel in het gemiddelde niveau qua investeringen en zet duidelijk steeds meer in op innovatie. Maar het is nog niet genoeg en blijft hangen in de middenmoot van de europeese benchmarkregio's.  Vlaanderen zal dus zeker nog een tandje bij moeten bijsteken om de doelstelling van 3% van het Vlaamse BBP te halen tegen 2020. Deze doelstellingen liggen vast in het 'Vlaanderen in Actie'-plan. De regio's die helemaal bovenaan de lijst staan zijn : Beieren, Baden-Würtenberg en West-Nederland.

Wallonië daarentegen moet de omslag naar een meer dynamische en open economie dringend versnellen volgens een rapport van de OESO over het Waals innovatiebeleid. Onderzoek en ontwikkeling in de regio hangen tot nu te veel af van buitenlandse investeerders. De OESO is dan wel weer positief over het marshallplan van de Waalse regering. 

België laat hoe langer hoe meer uitschijnen dat ze niet langer interesse heeft om te investeren in wetenschap en innovatie en dat ze dit deel van het beleid helemaal willen overhevelen naar de gewesten. Deze visie was reeds duidelijk in 1993 na de vierde staatshervorming waar een deel van de bevoegdheden naar Vlaanderen gingen. Ook na ook een vijfde en zesde hervorming wordt dit alsmaar duidelijker. Bij de laatste regeringsvorming wordt alweer een serieuse hap uit het budget genomen en verdwijnt de Belgische overkoepelende organisatie Belspo (Belgian Science Policy Office), zodat enkel nog een aantal Federale wetenschapsinstellingen, zoals de koninklijke musea, koninklijk instituut, koninklijke bibliotheek en het rijksarchief overblijven.

De korte uitleg van de overheid voor die besparing is dat er efficiënter kan gewerkt worden, maar uiteindelijk zal het leiden tot een vermindering en afbouw van de publiekswerking en digitalisering.

Jaar:
2014
Circa:
Nee

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0