Tulpenmanie

Tulpenmanie Een huis voor één tulpenbol

Gouden Eeuw Welvaart in de Nederlanden

Holland Vijver van geld en gekkigheid

ITIN Social

  • Gerard Verbeek
  • Truus Gerritsen
  • Ans Hazenbrouck

Nog geen reacties

Tulpenmanie

Introduction

Tulpenmanie

De uit het Ottomaanse Rijk afkomstige tulp deed tijdens de Gouden Eeuw haar intrede in Europa. Al snel werden de tulp en de tulpenbol een gewild speculatieobject. Kwekers deden hun best om heel exclusieve tulpen te kweken. De handel in tulpen nam al gauw bizarre vormen aan. Zo werden tulpen verkocht die nog in grond zaten of nog gekker: tulpen die er nog niet eens waren. De prijs van tulpen steeg door de grote vraag van met name handelaren enorm. In 1637 was een zakje tulpenbollen net zoveel waard als een paar Amsterdamse grachtenpanden. Zo snel als zij was opgekomen, stortte deze ongefundeerde handel ook weer in elkaar. De Tulpenmanie wordt wel de eerste speculatiegolf van de Westerse geschiedenis genoemd.

Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw was een periode in de zeventiende-eeuwse Nederlandse geschiedenis, toen nog de noordelijke Zeven Verenigde Provinciën, waarin de Nederlandse handel, wetenschap, kunst en militaire macht tot de top van de wereld behoorden. Sommigen plaatsen het beginpunt van de Gouden Eeuw bij de oprichting van de VOC in 1602, maar ook het jaar waarin hetTwaalfjarig Bestand tot stand kwam (1609), wordt vaak aangehouden. Tot het einde van de Dertigjarige en de Tachtigjarige Oorlog in 1648 groeide de economie vrijwel ongehinderd, waarna een stabiele periode aanbrak. Het Nederlandse 'rampjaar' 1672 bracht echter een relatieve economische neergang met zich mee en luidde het eind van de Gouden Eeuw in.

Holland

Het was geen toeval dat de eerste gedocumenteerde hausse in Holland plaatsvond.  Al vanaf de Late Middeleeuwen ontpopte de strook langs de Noordzeekust zich tot een relatief hoog ontwikkeld en welvarend deel van Europa. De bevolkingsdichtheid, het onderwijsniveau en het welvaartspeil was al in 1450 hoger in Holland dan waar dan ook. De Hollanders namen de positie van de Hanzesteden over als machtigste handelsmacht en wisten zich ook als eerste in Europa te ontworstelen van hongersnood. Een zware agrarische revolutie lag hieraan ten grondslag. In de zeventiende eeuw was er zoveel kapitaal in Holland geconcentreerd dat men steeds gekkere dingen ging verzinnen om dit te besteden of ergens in te investeren. Grote investeringen in mooie, doch vergangbare bloemen als tulpen vormen hiervan een treffend voorbeeld.

De Tulpomanie - ofwel 'bollengekte' - in de Gouden Eeuw wordt wel de eerste speculatiegolf in de Westerse geschiedenis genoemd. 

Jaar:
1634 / 1637
Circa:
Nee

Adres

Grachtweg 2A
2161 HN Lisse
Nederland

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 1